≡ Menu

Regresná terapia – online sedenie

Regresna_terapia - Seba laska
Regresná terapia, online sednie,  je návrat do minulosti.
Klient prechádza udalosti, ktoré sa mu stali. V hladine alfa si vybavuje nedávne situácie, spomkienky z detstva, z prenatálneho obdobia, dokonca z minulých životov alebo z obdobia medzi životmi.

Regresná terapia – online sedenia, fungujú na základe asociatívneho vybavovania obrazov z podvedomia človeka.
Je nedirektívna, nehypnotická. Klient si po terapii pamätá spracované obsahy i cestu, ako sa k nemu dostali z hlbín jeho podvedomia.
Regres nie je hypnóza.

Dôležité je, aby klient cítil dôveru a ochotu na svojom probléme pracovat. Terapeut nemá recept, nedokáže „čarovným prútikom“ problém odstránit alebo riešit za klienta. Má techniky, ktorými si klient sám pomenuje hranice svojích obemdzení a zhliadne nové možnosti. Toto je liečivé. Zmeniť zápisy v podvedomí na jednotlivé udalosti alebo nájsť nedopovedané súvislosti, ktoré nám unikli.

Regresná online terapia so svojimi technikami spracováva problémy, ktoré klienti nesú v sebe z dávnej minulosti. Vracia sa k situáciám, ktoré už prežili. Nepoznané, utajené, nevypovedané alebo potlačené ostali komentáre, súvislosti, reakcie, následky… Tie sa uložili do psychiky v zúženom stave vedomia a fungujú pre další život ako spínače ochrany, filtre. Oni spôsobujú človeku problém: strach, úzkosť, fóbia, nepokoj, napätie, zdravotný problém, obmedzenie… Práve na pôvodné príčiny udalosti sa zameriava terapeut počas jednotlivých prechodov udalostí v minulosti. Vždy je nevyhnutné hľadat príčiny až k prvému dotknutiu, ktoré nemusí byť v tomto živote, ale ešte pred ním. Technikami regresnej terapie sa klient dokáže vrátiť k minulým životom, svojím reinkkarnáciam v inom čase a na inom mieste, s cieľom zistiť počiatky svojich problémov, ak je to potrebné.

Techniky regresnej terapie, online sedenia, umožňujú riešenie rôznych problémov na skvalitnenie života, rast osobnosti, nasmerovanie pre naplnenie životného poslania. Sú účinné pri nerozhodnosti, strate zmyslu života, keď balíky energie ostali nevyužité v minulosti. Technikou regresu sa klient vie k nim „vrátiť“ a poodhaliť zdroje jeho jedinečnej regeneračnej schopnosti.

Najčastejšie témy, ktoré riešime v online praxi:

vzťahové problémy: partnerské, rodič-dieťa, rodina, kolegovia, šéf-zamestnanec, nerovnováha mužsko-ženského princípu, strata dôstojnosti, partner/ka (alebo šéf/ka) je v roli rodiča alebo dieťaťa, sexuálna nespokojnost, nejednotnosť, strata cieľa, nevera, rozvod, žiarlivosť, strata alebo zmena libida, samota vo dvojici, zrada…

problémy prejavu osobnosti: úzkosti, fóbie, strachy, závislosť, náhla zmena osobnosti:
bezmocnosť, zajakávanie, červenanie, ustráchanosť, tréma, pocit menejcennosti, nedostatočnosti, perfekcionizmu, neschopnosť presadiť sa v kolektíve, šikanovanie, strata záujmu o okolitý svet, anorexia, prejedanie,  sebapoškodzovanie, hľadanie opory.

bolesť, zdravie: jednotlivé časti tela, orgány a aj sústavy orgánov dokážeme v regresnej terrapii nájsť v dávnej minulosti a v predchádzajúcej inkarnácii nájsť tak začiatok bolesti alebo choroby, ktorá sa neskončila ale len preniesla a trvá. Najdôležitejšie je nájsť spínač ako bolesť vzniká a čo sa ňou naša bytosť učí. Poznanie príčiny môže priniesť zmiernenie, úľavu a hlavne prijatie situácie. Poznanie zákonov karmy je liečivé.

Samotná terapia určitého problému je proces, ktorý často posunie klienta na všetkých úrovniach života. Je jedno, či prišiel riešit zdravie, prácu alebo rodinný život. Uchopenie podstaty problému v jednej oblasti sa väčšinou prejaví v celkovej harmonizácii psychiky. Regresná terapia je orientovaná na človeka, skvalitnenie jeho života a na proces sebapoznania. Úspešne dopĺňa mozaiku existujúcich alternatívnych metód, obohacuje a posúva hranice tradičného vnímania existencie cloveka.
Je jednou z celostných prístupov.

Aká je cena jedného sedenia?
Cena online sedenia je individuálna, podľa náročnosti témy, použitej regresnej techniky, dĺžky sedenia.
1 hodina stojí 60 Eur.
Zvyčajne trvá jedno sedenie 1-2 hodiny. Podmienkou je dobré internetové pripojenie a intimita. Počas online sedenia by vás nikto nemal vyrušovať. Vhodné sú slúchadlá. Dôležité je, aby ste sa mohli slobodne prejaviť: smiech, krik, plač. Pripravte si pohár vody a vreckovky.
Online sa spojíme v dohodnutom čase cez Skype, WhatsApp, Viber, ZOOM, FaceTime, Messenger.
Platba za online terapiu prebehne po sedení, na účet.

Koľko sedení je potrebných na jeden problém?
Je to veľmi tažké odhadnút. Počet sedení zodpovedá tomu, aký špecifický je problém. Zjednodušene: čím problém dlhšie trvá, tým viac sedení si vyžaduje jeho uchopenie.
Už po prvom online sedení regresnej terapie klient pociťuje účinok a sám sa môže rozhodnúť, kedy bude pokračovať. Zmeny u klienta môžu byť najmä v emocionálnom prežívaní.

Mám klientov, ktorí riešili online a zistili príčinu problému už na prvom sedení. Po určitom čase prišli riešiť niečo nové. Iní riešili jednu tému na 5-6 sedeniach a dopracovali sa k zmene, prijatiu alebo vyriešeniu svojho problému. Niektorí pokračujú v online terapiách pravidelne, napríklad v ťažkom životnom období. Cítia, že terapie im pomáhajú rozumieť sebe, ľuďom okolo a tomu čo im život prináša.

Chcem, aby môj syn absolvoval u vás terapiu. Môžem ho objednat?
Nie, nemôžete. Na online regresnú terapiu môžete objednať len seba, prípadne pár.

Je možné riešiť závislosť?
Áno. Je možné pozrieť sa na príčiny závislosti. Samotná zavislosť je len prejav nejakého problému, ktorý sa odohráva niekde inde. Najčastejšie v detstve. Jediná podmienka je, aby ste na terapiu prišli dobrovoľne a bez použitia návykovej látky. Nesľubujem vám, že sa svojho návyku zbavíte ako lusknutím prsta, ponúkam vám vykročit na cestu k zisteniu vnútornej príčiny závislosti. Ostatné je na vás… Najčastejšie je alternatívna terapia výbornou doplnkovou terapiou k štandartnej lekárskej starostlivosti.

Je možné riešiť problémy s deťmi?
Aj otázky výchovy je možné riešiť online regresnou terapiou. Ja na úvodnom sedení používam aj rozostavenie figúrok, ktoré klient vidí na obrazovke. Na terapiu príde len rodič, prípadne obaja rodičia. Ujasnia si pozíciu voči svojmu dieťaťu. V praxi som riešila u adolescentov napríklad témy záškoláctva, šikanovania, úteku z domu, sebapoškodzovania, bulímie, zajakávania, pomočovania. Problémy detí sú najčastejšie prenesenými alebo neriešenými problémami dospelých. Deti ich zrkadlia a žijú. Pri zmene spôsobu komunikácie, prijatia zodpovednosti a vyjasnenia si hraníc, vzájomného rešpektu, miere kontroly a dôvery, je možné očakávať zmeny. Rodič najčastejšie pracuje na svojom sebaprijatí, na očakávaniach od dieťaťa, na svojej vnútornej rovnováhe a pocite zlyhania. Nie raz sa potrebuje vysporiadať s emóciami, ktoré ho trápia vo vzťahu k druhému z rodičov alebo ešte aj s jeho vlastnými rodičmi. Ak sa rodičia napríklad rozišli a matka túto udalosť nespracovala, môže ňou zaťažiť dieťa a to ukazuje podstatu problému medzi mamou a otcom a aj k starým rodičom. Dieťa sa učí naším príkladom, reaguje na to, čo a ako mu ukazujeme. Ak s tým nesúhlasí, neprijíma alebo to nechápe, pýta si pozornosť  akýmkoľvek spôsobom…

Ako sa objednať?
Najjednoduchšie sa objednáte, ak mi zavoláte na telefónne číslo: 0948 523451 aj Viber.
Stručne pomenujete, čo vás “tlačí” a v akom čase máte záujem o online sedenie regresnej terapie. Vyhovuje vám termín ráno, po obede alebo večer.
Termín môžeme spolu dohodnúť aj mailom: info@regreska.sk

Dajú sa liečiť depresie, ak užívam lieky?
Terapie nie sú určené ľuďom, ktorí  užívajú medikamenty na lekársky predpis, psychofarmaká. Tieto lieky zabraňujú tvorbe asociácii, ktorré prráve v terapii potrebujeme.

Pri trápení s fóbiou, môže pomôcť regres?
Áno téma fóbií a strachu je v praxi dosť častá. Regresná terapia má niekoľko techník na uchopenie ťažkostí, ktoré fóbie ľuďom spôsobujú. V terapii klient oddelí minulé dotknutia, ktoré mu spôsobujú pocity úzkosti a strachu od prítomnosti. Kedže rieši minulé zážitky, ktoré už prežil, ich znovuprežitie ho neohrozuje, len sa emočne vyčistí, získa nový model reagovania. Dostane komentár, prípadne dá oporu sebe samému. Tieto online regresné terapie bývajú veľmi “živé” a klienti pocíťujú okamžitý efekt, pretože sa dozvedia príčinu svojích pocitov, ktoré sú až v minulých životoch. Kedže nabaľovanie problému trvalo v minulosti dlhšie, aj jeho uvoľňovanie býva postupné. Tieto typy terapií si vyžadujú niekoľko stretnutí. Na každý konkrétny prejav fóbie je možné zamerať sedenie, vtedy je terapia účinne zacielená na problém.

Je online regres účinný pri bolestiach?
Problém bolesti rôznych častí tela: hlava, chrbtica, ruky, nohy, brucho… môžu byť predmetom sedenia regresnej terapie. Každá bolesť je jedinečná. Dvaja klienti s rovnakými príznakmi bolesti hlavy budú mať rozdielne príčiny a dotknutia v minulosti, ktoré im túto bolesť spôsobujú. Neexistuje teda žiadny všeobecný recept, čo by pomohlo. Jeden rieši napríklad prechod pôrodnymi cestami, kde ukončuje traumu z pôrodu a uľaví sa mu, iný sa vráti až do stredovekých bitiek, kde v boji prežil úder pri páde z koňa a ďalší „len“ nechcel počúvať hádky rodičov v detstve a dnes sa sám háda s partnerkou a bolí ho hlava.
Regresná online terapia je nástrojom na riešenie ale riešiť musí každý sám za seba. Dôležitá je pripravenosť prebrať zodpovednosť za problém, urobiť zmeny v postojoch a správaní.
Bolesť na tele je nástroj, ktorým nám telo hovorí, že ideme za hranice svojích fyzických možností, že si nakladáme viac ako unesieme, že sme si dávno neoddýchli alebo sa dlho trápime, prípadne sme nečinný alebo bezohľadný k sebe… Po regrese si uchopíme konkrétny, jedinečný nástroj pre náš problém.
Veľmi často býva napríklad bolesť hlavy a chrbtice spojená s obdobím pôrodu klienta. V regrese sa klient dokáže vrátit do prechodu pôrodu a odblokovať tak všetky nežiadúce pocity, stavy, zážitky, na ktoré si vedome nespomína. Toto uvoľnenie, uvedomenie si príčin a vyplavenie pocitov z podvedomia, má hlbinný terapeutický efekt, úľavu. Zároveň si klient odnesie nástroj ako získať odstup, ako sa oslobodiť od minulého a nedržať zodpovednosť za niečo, na čo nemá dosah. Toto je ďalší terapeutický nástroj riešenia trápenia a bolestí. Tiež je spracovaním svojho pôrodu pripravený na pôrod a prijatie svojho potomka. Regresná online prenatálna terapia môže byť aj prípravou na pôrod, hlavne ak budúca matka cíti obavy.

{ 49 komentáre… pridajte jeden }
 • Andrea Stünkel 06/08/2022, 09:12

  Dobry den, casto sa mi sniva, ze som na mori a je silna burka. Tento sen sa stale vracia. Vzdy sa v urcitom bode zobudim a neviem ako to skonci. Som cela rozrusena a musim sa upokojit. Neviem, ci som na tej lodi aj ja ale citim, ze sa na tu lod pozeram a vidim tam namornikov ako zapasia o zivot. Bojim sa burok, bojim sa ist na lod, viem velmi dobre plavat, vodu milujem.
  Mam pocit, ze toto je nejaky moj minuly zivot ale neviem ako sa to tam konci.
  Mohli by sme spolu ist do toho zivota v hypnoze a ja by som zistila, co sa tam stalo a ako to dopadlo.
  Dakujem za odpoved, velmi ma to trapi, vracia sa to, je to nocna mora.
  Tatiana

  • Andrea Stünkel 06/08/2022, 09:21

   Dobrý deň Tatiana,
   áno regresná terapia je cesta do minulosti, do minulých životov a je na riešenie presne takýchto stavov úzkosti.
   Nie je to hypnóza.
   Všetko si budete pamätať a vnímať, bude to rozhovor so zatvoretými očami.
   Slúžia na to aj filmy, knihy, obrazy… ako restimulácia podobných udalostí.
   Vaše podvedomie to spracováva opakovane v snoch.

   Ak ste pripravená otvoriť celý príbeh a zistiť všetky okolnosti, rada vás budem na tej lodi, v tej búrke, sprevádzať.
   Tá minulosť je už uzavretá, ten život sa skončil. Nemáte sa čoho báť, budete sa na to len pozerať ako vo vašom sne.
   Je dôležité emočne otvoriť a dôkladne uzavrieť celý zážitok a prejsť ho, aby ste sa dozvedeli celý príbeh a zažili úľavu, oslobodlili sa.
   Toto oslobodenie prebieha cez telesné pocity, cez znovuprežitie emócii a ich „zvládnutie“, zvedomenie a prijatie tejto celej minulosti.
   V sne sa dostávate postupne, po malých krokoch, opakovaním, bližšie a bližšie… V regrese to bude jedno sedenie.

   Na uvedený mail posielam ponuku voľných termínov.
   Ďakujem, že ste napísali, s pozdravom
   Andrea

 • Jozef 23/02/2022, 12:57

  Je možné regresnu terapiu vyskúšať len zo zvedavosti? Ďakujem

  • Andrea Stünkel 14/03/2022, 16:02

   Dobrý deň Jozef,
   regresná terapia je terapia, takže bez uvedenia témy, problému ju nerobíme.
   Na otvorenie cesty do podvedomia potrebujeme „kľúč“, v prítomnosti.
   Ak vás nič netrápi, necítite nič na tele, nemáme „kľúč“ na hľadanie obrazov z minulosti.
   Ak by ste vedeli odôvodniť svoju zvedavosť, nájsť túžbu k ceste do minulosti pre nejaký hlbší pocit, obavu, je to možné.
   Dohodnite si termín mailom alebo telefonicky, porozprávame sa o tom.
   Pekné dni, s pozdravom
   Andrea

 • Naty 01/03/2021, 23:16

  Dobrý deň. Je možná regresná terapia, ísť do hĺbky, možno minulosti?
  Za prvé, som zadaná a spokojná ale raz som stretla muža, s ktorým som nikdy nič nemala, no mám pocit, že patrím k nemu a on vždy keď má problém s nejakou ženou, píše mne. Napriek tomu mám zasa občas pocit, že muž, s ktorým žijem – už v mojom živote bol.
  A ďalší problém – matka. Mám 33 a myslím si, že má nikdy ako dcéru nemala skutočne rada. Otec takisto.
  Lásku hrajú, ale celý život ma len zhadzovali, ponižovali, prirovnávali, vytvárali vo mne komplexy, ktoré mám doteraz.
  Mám veľkú rodinu, muža, ktorý ma ľúbi a stále mám pocit, že som sama, že nikam nepatrím.
  Je toho veľa, ale rada by som zistila, regresnou terapiou, či som v minulosti niekomu veľmi neublížila.
  Alebo na čo tu vlastne som?
  Ďakujem za odpoveď
  Naty

  • Andrea Stünkel 11/04/2021, 14:56

   Dobrý deň Naty,
   ďakujem za otvorenosť, s ktorou ste sa na mňa obrátili.
   Každá terapia je proces a problémy by sme mali rozdeliť do jednotlivých tém.
   Pri sprevádzaní v podobných životných situáciách je dôležitý čas, postupnosť, určite viac sedení…
   Každý človek, má minulosť, dokonca dve a to aj žijete.
   -Jednu, ktorá patrí jeho duši, ako zápis vlastnej karmy. Tu sa vynárajú u vás vzťahy s mužmi.
   -Druhú, ktorú berie na seba v rodoch, do ktorých prichádza. (Rod mamy a rod otca, myslím tým biologických rodičov). Tu sa vynárajú témy nízkeho sebavedomia a pocit krivdy, ktorý čítam medzi riadkami.
   V témach vlastnej karmy riešime nedokončené situácie-lekcie v partnerských vzťahoch.
   Vy píšete o dvoch mužoch. Žiadny partnerský vzťah nie je náhoda, vždy pokračujeme buď v téme-lekcii alebo s konkrétnou dušou, osobou, pre vás mužom. Dokonca aj v trojuholníkoch, tak ako sa to deje vám.
   Pri vstupe do terapie je dôležité vedieť, čo chcete riešiť ako prvé.
   Zvyčajne dávam v terapii pozornosť tomu, čo klienta viac ťaží, aj vy ste prvé spomenuli vzťahy s mužmi, keď ste písali.
   Regres je vhodný na riešenie partnerských vzťahov, príťažlivosť, zistenie potenciálu vzťahu a jeho cieľ.
   Konštelácia s figúrkami je vhodná na spoznanie a ukončenie rodových záťaží, to, čo vám urobili rodičia.

   Ak sa rozhodnete pre posun v svojom živote, získanie oporného bodu, sebadôbvery, je možné pracovať technikami regresu a aj konštelácii.
   Ste tu práve pre to, abyy ste zistili kto ste a konečne kráčali svojou cestou, spojená so svojou dušou.
   Rada sa Vám budem venovať.
   S pozdravom, Andrea

 • Slavka 23/02/2021, 08:30

  Dobrý deň.
  Žijem v zahraničí. Môj problém je vo vzťahoch. V mojom živote som bola z viacerými mužmi, na začiatku je to láska, porozumenie, ktoré trvá dlhší čas, ale potom sa všetko mení a skončí to rozchodom.
  Opäť sa to deje….som s partnerom 10 rokov a posledné 4 roky sme sa odcudzili….aj keď neviem dôvod prečo sa to opäť deje.
  A popri mojom vzťahu som stretla chlapa….a som v tzv. milostnom štvorholníku….mne to pripadá všetko ako karmicke vztahy….a teraz tak isto čo sa deje….

  • Andrea Stünkel 11/04/2021, 15:11

   Dobrý deň Slávka,
   každý vzťah má určitý potenciál, dôvod, prečo ho uzatvárame, prečo do neho vstupujeme.
   Po čase sa môže tento dôvod meniť, posúvať a naopak, môže sa skončiť, uzavrieť.
   Nie všetci však chceme stratiť to, na čom sme tak dlho pracovali, budovali a aby sme sa nerozišli, uzatvárame podvedomú dohodu, rezignáciu na pocit šťastia a vo vzťahoch pokračujeme, hoci nás už nenapĺňajú a nikam nás neposúvajú…
   Takže keďže to riešite, zopakovala sa vám rovnaká situácia, ste už pripravená „narásť“, posunúť sa bez ohľadu na partnera, na vzťah a žiť podľa seba.
   Urobíte dohodu a ostanete, alebo dáte bozk na rozlúčku a pôjdete hľadať nové šťastie?
   Toto rozhodnutie nie je ľahké a je dôležité, či sa máte o koho oprieť (viera, príklad mamy, opora kamarátky, blízkej duše).
   Štvoruholníky sú tu len na preklenovacie obdobie, nie sú riešením.
   Učíte sa nájsť riešenie, rozhodnúť sa a svoje rozhodnutie ustáť.
   Pravdepodobne ste prvá v rodine, ktorá ukazuje, aké to je, dovoliť si ísť za vlastným šťastím, po vlastnej ceste.
   Ak budete potrebovať nájsť vieru v seba a oporu v svojom srdci, technika regresných konštelácii Vás môže nasmerovať a spojiť s vlastným potenciálom duše, vaším životným zámerom. Potom už je človek pripravený ustáť životné skúšky s akýmkoľvek partnerom, lebo ostane verný sám sebe.
   S pozdravom, Andrea

 • Marta 22/03/2020, 20:14

  Dobrý večer,
  chcem sa spýtať, či pomocou regresnej terapie je možné odhaliť a na trvalo odstrániť príčiny vzniku úzkostných stavov.
  Trvajú u mňa už niečo vyše 2 rokov. Už som niekoľko mesiacov chodila na psychoterapiu, ktorá mi na určitý čas pomohla.
  Ale úzkosť nikdy úplne nezmizla a po niekoľkých mesiacoch sa vrátila v plnej sile.
  Myslím si teda, že tá pravá príčina nebola pri terapii odstránená, ale zároveň ani netuším, o čo by mohlo ísť.

  Ďakujem za odpoveď, Marta

  • Andrea Stünkel 23/08/2020, 19:13

   Dobrý deň Marta,
   úzkosť je pocit, ktorý pravdepodobne viete presne precítiť na tele.
   Viete si aj spommenúť, kedy ste ten pocit naposledy cítili?
   Ak viete odpovedať na túto otázku a spojiť sa s pocitom na tele…vieme spolu pracovať a nájsť skoršiu a skoršiu udalosť.
   Sama budete prekvapená, kam sa po hľadaní skorších a skorších pocitov dostaneme.
   Úzkostné stavy, úzkosť na určitej časti tela (hruď, krk, brucho…) najčastejšie súvisia s priebehom pôrodu, ako sme prišli na svet.
   Vrátime sa spolu k Vášmu pôrodu a aj skôr, k Vášmu počatiu a ak bude treba aj do minulých životov, kde môže byť ešte skorší začiatok úzkosti.
   Cieľom takejto terapie je oslobodiť Vás od minulých „zážitkov“, nájsť nový spôsob reagovania, prepísanie zápisu v podvedomí.
   Pokúsite sa vyprojektovať si vo vedomí iný spôsob reagovania, vytvoríte nový vzorec správania.
   Ak sa rozhodnete pre sedenie regresnej terapie, rada sa Vám budem venovať. Takáto terapia je proces, je možné, že bude treba sedenie po určitom čase zopakovať, posunúť. Na prvýkrát asi nestihneme prejsť všetko.
   S pozdravom Andrea Stunkel

 • Diana 13/03/2019, 18:07

  Dobrý večer chcem sa spýtať či sa dajú zistiť moje minule životy strašne by som chcela vedieť zaujíma ma to

  • Andrea Stünkel 21/03/2019, 06:40

   Dobrý deň Diana,
   áno regres je návrat do minulosti a vieme sa vrátiť aj do minulých životov.
   Je to však terapia a treba mať dôvod, aby sme ich otvárali.
   Čo v sebe tušíte, čo vás zaujíma, čo chcete tým poznaním zmeniť… by malo byť témou sedenia.
   V minulosti najčastejšie nájdeme príčiny svojho správania, bloky, fóbie, traumy…
   S pozdravom
   Andrea Stünkel

 • Ivka 17/09/2018, 22:01

  Dobry den pani Andrea,

  mam pocit, ze mam s istym muzom nevyriesenu nejaku karmicku minulost…napriek tomu,ze mame obaja svoje rodiny, priebezne si uz 17 rokov ublizujeme a naopak zasa, vyznavame city…da sa zistit, co si „dlzime“ z minulych zivotov?
  Velmi by som potrebovala uz upratat v hlave a konecne zit naplno pre svoju rodinu, no stale sa mi nedari.
  Za odpoved dakujem.
  Ivka

  • Andrea Stünkel 18/09/2018, 08:50

   Dobrý deň Ivka,

   príbeh, ktorý ste opísali je v praxi regresného návratu úplne bežný.
   Klient sa ponorí do obsahov svojho podvedomia a prechádza niekoľko udalostí, kým mu „nedocvakne“, neujasní si, skryté dôvody svojích reakcií.
   Tieto bývajú rozmanité, ako každý vzťah. V realite, v každodennom živote, bude treba ustáť lekciu a posuniete sa na slobodnejšiu úroveň.
   Duše uviaznú v karmických uzlíkoch vtedy, ak už bola šanca lekciu pochopiť a posunúť sa ale nestalo sa tak.

   Hlavu je možné upratať, to ste pravdepodobne už aj niekoľkokrát urobili, ale dôležitejšie je precítiť a prijať lásku, čo zakaždým ostáva v srdci a takto je potlačená niekoľko životov… Morálka vraví, že môžeme alebo máme, milovať len jedného človeka a toto spôsobuje veľa ľuďom problém.
   My dokážeme milovať všetkých ľudí sveta a prejavovať lásku tomu jednému. Zákázať si lásku, utekať od nej, nahovárať si, že ma zraňuje, to je výsledok stredovekého prístupu k životu a tam sa najčastejšie v regresoch klienti vracajú…tak ukončujú sľuby, „kliatby“, všetky možné „zauzlenia“. V skutočnosti ide o čistú lásku, ktorá nám chýba, ktorú sme dali a nebola opätovaná, prípadne si zobrali a nepoužili. Tá tak bolí a tlačí, priťahuje nás ako magnet a nepustí nás od účastníka tejto lekcie, ktorá v tej chvíli beží obom.

   Áno, v regresnom návrate sa dozviete ako ste sa v minulosti zachovali.
   Docvakne vám aj to, ako by bolo možné dnes dorovnať to správanie, aby ste vo svojom srdci v súlade s hlavou, boli opäť obaja slobodní.

   Na sedenie je potrebné objednať sa telefonicky, po 16:00, tel. 0948 523451
   S pozdravom
   Andrea

 • Marek 10/09/2018, 08:26

  Dobrý deň,
  potreboval by som pomoc v komunikácii s dcérou, ktorá má 10 rokov.
  Rozviedol som sa pred 3 rokmi a dcéra ostala u bývalej manželky. Odmieta ma a vídavame sa len raz mesačne.
  Ja viem, že aj ona je uzavretá ako ja, väčšinu času sme spolu ticho, kladiem jej len otázky a ona stručne odpovedá… alebo ideme do kina, alebo na nákup.
  Veľmi ma to trápi, lebo napriek všetkému, chcel by som mať s ňou dobrý vzťah, len neviem ako.
  Vyrastal som v rodine, kde bola vojenská disciplína, mám 2 starších bratov a nikdy som to s dievčatami nevedel…
  Urobím hocičo, aby som to zmenil.
  Prosím o termín sedenia.
  Marek

  • Andrea Stünkel 10/09/2018, 14:37

   Dobrý deň Marek,
   ako terapeuta ma veľmi teší Vaše nastavenie a snaha pracovať na sebe.
   Je to prvý a základný predpoklad, aby terapia fungovala.
   Ak sa stretnete so svojím vnútorným chlapcom, malým Marekom a dovolíte mu prejaviť sa, uvidíte, koľko spontánnosti, radosti a túžby zdieľať s dievčatami tam vo vás je. Je v každom z nás… A postupne prídu aj nápady, čo s dcérou môžete spolu robiť, tvoriť, zažiť… A nie len „konnzumovať“.
   V správe si dohodneme termín stretnutia v Piešťanoch alebo cez SKYPE.
   S pozdravom,
   Andrea Stünkel

 • Laura 11/02/2018, 00:35

  Dobrý deň,
  chcela by som sa opýtať či je možné podstúpiť regresnú terapiu keď mám 15, no veľmi ma zaujímajú otázky na túto tému a veľmi rada by som sa chcela dozvedieť niečo o mojom predošlom živote.
  Ďakujem

  • Andrea Stünkel 20/03/2018, 09:43

   Áno, Laura, terapia je možná, ale je potrebný súhlas aspoň jedného rodiča, mamy alebo otca.
   Nie vždy je potrebné ísť do minulého života, nie vždy sa brána otvorí…
   Klienti, ktorí si precítia svoj „pobyt“ u mamy v brušku a spoja sa so svojou podstatou, dušou, presunú sa pred počatie a zistia, čo ich do tohoto života priviedlo… nájdu odpovede na svoje otázky ohľadom zmyslu života, cieľa.
   Podľa mňa by sme prenatálnou technikou mohli začať. 🙂
   S pozdravom,
   Andrea

 • Anna 06/10/2017, 08:15

  Dobrý deň,

  pomáha regresná terapia aj keď ma dlhodobo trápia zlé sny?

  Ďakujem

  • Andrea Stünkel 06/10/2017, 09:12

   Dobrý deň Anna,
   áno, zistiť príčinu podvedomých tlakov, ktoré sa prejavujú „zlými snami“ je ukážkové zadanie pre regres.
   Sama budete prekvapená, čo všetko je za vašimi „zlými snami“ a čo podvedomie uvoľňuje cez sny, počas spánku, keď nebeží kontrola „hlavy“.
   V regrese sa vrátime len do sna a zistíme vrstvy obsahov, ktoré sú nabalené a chcú vám niečo povedať, naučiť vás reagovať, posunúť vás ďalej.
   Často je táto téma o lekcii ako pracovať so strachmi a túžbami, (ktoré sme si zakázali, alebo ich potlačili).
   Ak máte viac otázok, pýtajte sa, určite táto téma zaujíma viac ľudí a tak sa rada k nej vyjadrím, ak budem vedieť 🙂
   S pozdravom,
   Andrea

 • Matyáš 01/06/2017, 14:03

  Dobrý deň je regresná terapia možná v 17tich rokoch ? Prípadne mám len jednu podstatnú otázku na ktorú potrebujem zistiť odpoveď, prečo som aký som ? Cítim potrebu nahliadnúť do svojej minulosti nakoľko pevne verím v reinkarnáciu a neskutočne ma zaujíma minulosť mojej duše, cítim že v nej nájdem dôležité odpovede ktoré si v živote kladiem. Ďakujem.

  • Andrea Stünkel 17/06/2017, 09:33

   Dobrý deň Matyáš,
   áno pri hľadaní odpovedí na otázku podstaty človeka je regresná terapia účinná.
   Nehľadáme však vždy v minulých životoch ale aj v detstve a v prenatálnom období u mamy v brušku.

   Pri príchode duše do nového života má duša vedomie o sebe, informácie odkiaľ a kam smeruje a hlavne, čo v tomto živote ide zažiť, zvládnuť, zmeniť, prijať, posunúť…
   Niekedy sa dá zachytiť v tomto priestore medzi životmi, aj cesta duše.
   Dá sa pozrieť akási mapa minulých životov a najmä ich koncov, emočných nastavení, s ktorými sme tie dávne životy opúšťali.
   Práve oni sú ukazovatele na obsahy-úlohy, s ktorými sa opakovane rodíme. Karma.

   Vek 17 rokov je dostatočný na to, aby ste terapiu absolvovali, ak ju podstúpite dobrovoľne.
   S pozdravom, Andrea

 • Zelka 22/05/2017, 18:02

  Dobry den,

  chcela by som sa opytat, ci je mozne zistit detaily minulych zivotov bez riesenia nejakeho problemu?
  Dakujem

  • Andrea Stünkel 17/06/2017, 09:29

   Dobrý deň Želka,
   regresná terapia je terapia, takže bez uvedenia problému ju nerobíme.
   Na otvorenie cesty do podvedomia potrebujeme „kľúč“, v prítomnosti.
   Ak vás nič netrápi, necítite nič na tele, nemáme „kľúč“ na hľadanie obrazov z minulosti.
   Pekné dni, s pozdravom
   Andrea

 • Darinka 11/01/2017, 12:33

  Dobry den, dnes som absolvovala 1.terapiu a mam riadnu euforiu. Prisla som so vseliakymi psychickymi problemami, vy ste ich vsetky presne zadefinovala a pomenovala. Isla ste na to uplne necakane, na zaciatku som nechapala kam svojimi otazkami smerujete. A vysledok je, ze sa citim uplne super, nic podobne som nikdy nezazila, ked som otvorila oci, citila som sa hned uplne inak. Zivot pred tym šedy sa mi teraz zda ovela krajsi, pestrejsi, ruzovejsi. Problemy s ktorymi som prisla boli iba vykonstruovane, vlastne cely svet je gombička a strasne sa tesim na dalsiu terapiu, najrajdsej by som isla uz zajtra! Verim ze opakovene terapie mi dokazu zmenit pohlad na zivot a zvysit jeho kvalitu.
  Dakujem, Darinka

 • Dagmar 13/12/2015, 10:29

  Dobry den,
  ja sa chcem podakovat za terapiu. Pomohla, citim sa ovela lepsie. Som vyrovnanejsia a nasla som svoj smer. Coskoro vas znova navstivim. Dakujem a krásne sviatky, pani Andrejka…

 • Darina 23/07/2015, 09:11

  Dobrý deň.
  Chcela by som sa opýtať, či problém, ktorý mám so synom ( 26 ročným) a ktorý má sklony k užívaniu alkoholu, je možné riešiť aj cezo mňa?
  Ďakujem.

  • Andrea Stünkel 05/10/2015, 10:11

   Dobrý deň pani Darina,

   pracovať s vami je možné.
   Pomenovali ste tému sedenia, že problém máte so synom vy a aj riešiť ho chcete vy. Syn má 26 rokov a je dospelý. Jeho zmeniť nedokážeme ani riešiť jeho postoje.
   Je čas nechať ho žiť život podľa jeho možností a predstáv.
   Závislí v našom okolí často potrebujú hranice a ukazujú nám našu závislosť na nich, na snahe zachraňovať a pomáhať, hoci nás nikto o to nežiada.
   Vzťah závislosti je v terapiách častý a riešenie býva rôzne.
   Ak príde riešiť sám závislý, je to prvý krok k prebratiu zodpovednosti za seba a svoj život.
   Ak príde príbuzný alebo blízka osoba, najčastejšie sa učia bezpodmienečne prijímať.
   Pekný deň,
   Andrea

 • Igor 14/06/2015, 18:29

  Dobrý deň, ako prebieha regresná terapia? Dostane sa do stavu alfa každý človek ? Viete v regrese odstrániť žiarlivosť a zvýšiť sebavedomie? Ďakujem.
  Igor

  • Andrea Stünkel 03/07/2015, 14:31

   Dobrý deň Igor,

   terapia je vedená buď v hladine alfa ale je možné pracovať aj pri úplnom vedomí, formou rozhovoru.
   Väčšina tém je spojená s detstvom a len niektoré sú témami, ktoré si vyžadujú obsahy z minulých životov.
   Keď viete pomenovať problém a zmenu, ktorú očakávate, viete, že to neprejde samé, ale len vašim pričinením, regres funguje.

   Žiarlivosť a sebavedomie sú ukazovatele na detstvo.
   Pred regresom sa s klientom vždy porozprávam, aby sme si ujasnili smer a očakávania od sedenia. Terapia je proces a môže trvať aj viac sedení.

   Je mi ľúto, ale ja klienta len vediem. Nič neodstarňujem. To ako prevezme zodpovednosť za ukončenie starého a začatie nového, je len v jeho rukách. Pripravenosť na terapiu je práve v tom, či si uvedomujete, že svoj postoj môžete zmeniť len vy.

   V regrese a aj pri konštelácii je nutné nájsť emočné bloky, ísť do tráum a hľadať nové riešenia v sebe. Nájsť oporu v sebe a komunikovať z pozície tvorcu svojho života a nie obete. Neprijímať situácie ale meniť ich a spájať sa s vnútorným potenciálom. Každé trápenie je zdrojom poznania. Je lekciou, ktorá keď prebehne, narastieme a sme slobodnejší.
   Každá terapia na tému žiarlivosť je iná.

   Ak by ste sa rozhodli prísť riešiť technikami regresu alebo konštelácii, určite je možné s oboma témami pracovať. Žiarlivosť a vzťahové problémy sú najčastejšou témou sedení v mojej praxi. Téma sebavedomia je s tým úzko spojená.

   Pekný deň,
   Andrea

 • Dagmar 28/05/2015, 15:38

  Ďakujem za regresnú terapiu, mne pomohla.
  Dagmar

 • Jana 04/01/2015, 18:22

  Dobrý večer,
  aký je rozdiel medzi regresom a regresnou konšteláciou? Ak chcem riešiť svoju nadváhu a depresiu, je lepší regres?
  ďakujem za odpoveď
  Jana

  • Andrea Stünkel 04/01/2015, 19:10

   Nadváha a depresia sú dve témy, môžu mať jeden zdroj a bude treba rešiť najskôr to, čo tlačí viac. Neskôr sa to môže zliať do jednej väčšej témy a tou sú napríklad: hranice, alebo smútok, samota, neprijatie. Na sedení sa vždy s klientami najskôr rozprávame a zistíme, tú „ozajstnú“ tému. Klient, keď zrazu rozpráva o sebe, sám spája témy a hľadá vnútorne, pocitovo súvisloti.
   Podľa symptómov volíme techniku. Ak je viac fyzických prejavov na tele, je to regres.
   Ak je to viac o modeloch správania a spájaní s rodičmi a rodom, je to o konšteláciách.
   Niekedy je však veľmi účinné, ak problém stále neodznel, alebo sa posunul, prejsť po istom čase aj tú druhú techniku a pozrieť si tému z iného pohľadu.
   Cena za sedenie regresu ai konštelácii je rovnaká, 60 Eur za hodinu. sedenie môže trvať 60 až 90 minút.

   Pekné dni.
   Andrea

 • Karolína 20/12/2014, 10:36

  Dobrý deň,
  veľmi mi vadí ak niekto mľaská, kuše si nechty..spôsobuje mi to až také nervy, že sa neovládam..a je toho ešte viac. Chcela som sa opýtať, či dokážete odstrániť touto terapiou tieto nepríjemné pocity. Karolína

  • Andrea Stünkel 03/01/2015, 21:14

   Dobrý deň Karolína,
   áno, regres na tému, o ktorej píšete je možný. Keďže mi viete živo opísať muky, ktoré vám správanie niekoho spôsobuje, vieme ísť spolu do minulosti a nájsť začiatok tejto citlivosti.
   Treba však počítať s tým, že minulosť má svoju príčinu. Čiže: oko za oko, zub za zub a to nepríjemné, čo sa deje dnes vám, ste možno iným spôsobom spôsobovali niekomu vy. Je tu taký predpoklad, že ako osoba s vyšším postavením ste v minulosti takýmto správaním pohŕdali… ale to už by som fabulovala podľa svojích minulých životov :-). Tiež mi takéto správanie vadí, aj keď nie až tak extrémne ako vám.
   Výsledkom po terapii by malo byť uvoľnenie a prijatie seba a iných takých akí sme.

 • Zuzana 03/03/2014, 11:25

  Dobry den, vedeli by ste mi pomoct ako sa naucit zit bez dcerky, ktora zahynula pri tragickej nehode. Pomozte, poradte. Dakujem.

  • Andrea Stünkel 05/03/2014, 11:16

   Dobrý deň Zuzana,

   áno, v regrese môžeme spracovať aj tému ukončenia žiaľu, rozlúčenie sa s najbližšími, ktorí zomreli. Dopovedať, čo sme nestihli. Najčstejšie zistia klienti, ktorí riešia žiaľ zo straty blízkeho, že sa smrťou život nekončí. Že sme duchovné bytosti a na úrovni duše zostávame určitým spôsobom spojení tak, aby nám to nebránilo pokračovať v našich cestách. Precitnutie do stavu prijatia situácie s pokorou, láskou, akceptáciou, že je tu niečo vyššie, čo nás preshuje a vedie. Klienti to opisujú ako svetlo, ktoré môžu a chcú následovať.
   Andrea

 • Eduard Volanský 24/11/2013, 09:11

  Je možné, aby pri mojej terapii bola prítomná aj moja manželka a pri jej terapii ja? Ide mi o to, bez urážky, chcem mať istotu, že so mnou sa bude robiť len naozaj to, čo má. Ďakujem pekne

  • Andrea Stünkel 07/01/2014, 08:38

   Dobrý večer pán Eduard,
   teší ma váš záujem o regresnú terapiu.
   Skôr, než sa s klientami začnem baviť o sedení, potrebujem vedieť tému, ktorú chcú riešiť. Nie je jasné, či je možné váš problém regresom riešiť. Regres má svoje pravidlá a svoj záber pôsobenia. Nedá sa použiť vždy a na všetky typy problémov.
   Ak máte pocit, že potrebujete pri sedení kontrolovať terapeuta, či sa deje to, čo má, ja s tým problém nemám.
   Odkiaľ budete vedieť, že sa s manželkou a s vami bude diať to, čo sa má?
   Ste terapeuti?
   Možno máte na mysli regresnú hypnózu, ale tú ja nerobím.

   Regres, ktorý môžete absolvovať u mňa je nehypnotický. Teda všetko si budete pamätať, čo sa s vami deje a môžete pružne reagovať. Teda dať najavo svoj protest, nesúhlas, vstať a terapiu ukončiť.
   Regres v hladine alfa je nedirektívny, teda ja vám nič neprikazujem, len sa s vami rozprávam o vašich spomienkach a najmä pocitoch a hľadáte ich zdroje a meníte ich sám. Prijímate a odovzdávate modely správania. Sedenie je terapia a malo by priniesť riešenie, nové postoje, nové pocity zo života, zo seba, zo vzťahu…proste úľavu, pochopenie. Podľa témy, ktorú si klient zadá sám.

   Prítomnosť poslucháča na sedení môže spôsobiť určité bloky klientivi, najmä ak sa jedná o rodinných príslušníkov a hlavne ak je témou nejaké správanie v ich vzťahu. Tiež to môže spôsobiť poslucháčovi restimulácie, čo znamená, že v ňom sa spustia počas počúvania určité procesy, rozjatria sa určité jeho spomienky. Po sedení mu môže byť nevoľno. Odnesie si nespracovené ale len prebudené svoje podvedomé spomienky plné obáv, napätia. Nedoporučujem to, ale ak si to niekto želá zažiť, nemám s tým ako teraput problém a už sa mi to stalo.
   Mama chcela byť prítomná na sedení svojej 30 ročnej dcéry a dcéra po dvoch udalostiach z detstva nebola schopná prechádzať ďalšie obrazy, lebo počula mamu ako plače… Dcéra sama čistila starý zážitok a uľavovalo sa jej, mama si jatrila svoju vnútornú vinu. Zjavne to však malo nejaký význam pre obe, lebo pred sedením si mama myslela, že problém má len jej dcéra s mužmi. Po neukončenom sedení požiadala o termín sama, aby riešila seba a nechala dcéru dýchať.
   Ak máte ešte nejaké otázky, pýtajte sa. Ak sa rozhodnete prísť na sedenie, zatelefonujte. Pekné dni
   Andrea

 • Petra 26/08/2013, 20:10

  Dobrý deň,
  môžete mi povedať u koho ste absolvovali výuku techniky regresnej terapie? Ďakujem pekne.

  • Andrea Stünkel 03/09/2013, 20:55

   Výcvik regresnej terapie u Patrika Bálinta. Praxi regresnej terapie sa venujem od roku 2006. Na začiatku som ja sama prišla k Patrikovi riešiť svoje problémy. Techniky obohacujem o moje skúsenosti zo systemických konštelácií podľa Angeliky Wolf (Hutmacher). Inšpirovala som sa aj prácou a postupmi Kristíny Baudyšovej. Dnes techniky spájam, ponúkam regresné konštelácie a aj účinnú liečivú meditáciu STROM ŽIVOTA (strom rodiny, rodu, cesty duše).

 • zuzana 05/08/2013, 17:33

  Dobry den, chcela by som sa opytat, ci je vasa terapia podobna tej, ktoru robi Dolores Cannon?

  Dakujem

  Zuzana

  • Andrea Stünkel 07/08/2013, 17:49

   Dobrý deň Zuzana,

   nepoznám podrobne prácu Mrs.Dolores Cannon.
   Regres je návrat do minulosti, do obdobia, na ktoré si v bdelom stave nespomíname: v brušku u mamy, pred narodením a aj do minulých životov…
   Podľa pripravenosti psychiky sa ponárame do podvedomia a vyplavujú sa spomienky, na ktoré sme pripravení sa pozrieť a majú nám čo „povedať“.
   Budete si všetko pamätať, technika prebieha v hladine alfa, nie v hypnóze.

   Pekné dni
   Andrea

 • jan 22/11/2012, 19:38

  Dobry vecer,

  chcel by som sa opytat ste psychoterapeut? Mate nejaku zmluvu s poistovnou?

  pekny vecer.

  janG

  • Andrea Stünkel 23/11/2012, 09:26

   Pan Ján,
   sedenia u mňa si hradia klienti v plnej výške. Zmluvu s poisťovňami nemám. Na terapie ku mne chodia zdraví ľudia, ktorí riešia špecifický problém alebo skôr potrebujú zvládnuť situáciu v živote. Neponúkam liečbu a ani nedávam lieky a recepty. Nenahrádzam návštevu u lekára, psychoterapeuta. Robím poradenstvo a skôr prevenciu. V našom systéme prevenciu poisťovňa nepodporuje.

 • Filip 03/11/2012, 20:09

  Dobrý deň.
  Ste si istá, že pri regrese sa uvolnia pocity/myšlienky (atď) len na ktoré sme zabudli alebo si na ne nemôžeme spomenuť, keďže boli z ranného detstva? Nemyslíte si, že by mohli byť aj z minulích životov? Nestretli ste sa ešte s tým? Veríte vôbec v reinkarnáciu?

  • Andrea Stünkel 03/11/2012, 21:07

   Dobrý deň Filip,
   regresná terapia sa v Nemecku volá reinkarnačná terapia. Nie vždy je však nutné ísť v terapii do minulých životov. Avšak na dotiahnutie a uzavretie určitých tém alebo balíkov problémov, ktoré klientov trápia, je to pri niektorých technikách regresu nevyhnutné. Napríklad, ak riešite vzťahový problém s nejakou blízkou osobou, je to súčasťou terapie, že sa vraciate cez prítomný život do minulých… až na počiatok vzniku prvého „dotknutia“ s danou osobou. Neprechádzame všetky minulé životy a ani sa nevynárajú náhodou. Udalosti vždy poukazujú na problém, ktorý v prítomnosti klient rieši. Cieľom nie je spoznať obsah minulých životov ale podstatu dotknutia. Je dôležité všetky situácie prejsť dôsledne a nájsť spojenia s prítomnosťou a znovu ich uzavrieť. Preto pri opísaní terapeutického procesu nekladiem dôraz na minulé životy, ale určite to na mojích stránkach nájdete, že sa to deje a ja osobne v ne verím. Vracia sa v prítomnosti to, čo sme v minulosti nezvládli, nedokončili, sľúbili, neprijali, začali, sklamali, oklamali, zneužili, pošpinili, nedostali… a v terapii zistíte, že je to minulosť, ktorú môžete pustiť. Zistíte, že len vy môžete prestať. Nie je treba znovu napĺňať „staré“ podľa pravidla „oko za oko-zub za zub“ a môžete napĺňať svoju podstatu, ktorou je učenie sa, že prijímanie a dávanie je harmonické, ak sa deje v rovnováhe.

   • Andrea Stünkel 03/11/2012, 22:03

    Filip ďakujem za otázky, na stránke v texte som zviditeľnila slovo: minulý život, aby to bolo jasné.

Poskytnúť komentár