Výcvik konštelácie

PROGRAM ZÁKLADNÉHO KURZU KONŠTELÁCIE s figúrkami:

1. lekcia: základy rozostavenia podľa Hellingera: RODINA, ROD, AFIRMÁCIE, REZONANCIA
2. lekcia: RODINA, ROD, línia matky a otca, prijatie jednotlivca v rodine i rode, bezpodmienečná láska
3. lekcia: RODINA, ROD, spájanie línii, rodové zapletenia, karma
4. lekcia: SEBAPRIJATIE, vnútorný potenciál, opora rodičov, sebavedomie
5. lekcia: UKOTVENIE RODINY, RODU, prijatie miesta vo vzťahu k BOHU, samostatná práca s rozostaveniami, používanie techniky a nástrojov v reálnom živote ( stoličková metóda, afirmácie, rodová meditácia, dotyk so smrťou )
6. lekcia: základy rozostavenia systému podľa Hellingera: SEBAHODNOTA v systéme rodiny
7. lekcia: PENIAZE, vštky vplyvy na systém prúdenia energií pre jednotlivca  v systéme zamestnania
8. lekcia: ZDRAVIE, ZODPOVEDNOSŤ za svoj život
9. lekcia: DOMOV a RODOVÁ KARMA
10. lekcia: KARMA, BOH-BOHYŇA, životné POSLANIE

Cieľom výcviku konštelácii je ponúknuť záujemcom o osobný rast ucelenú formu štúdia, práce na sebe.
Získanie teoretických vedomostí i praktických zručností pre každodenný život, zlepšenie kvality vnímania, sebaprijatia.
Štúdium v skupinke urýchľuje proces sebapoznania, zrkadlenia a ukotvenia v rovnováhe materiálneho a duchovného bytia.
Nadobudnuté skúsenosti i poznanie je možné vyžiť v pomáhacích profesiách, osobnom živote i pri profesii poradcu v akejkoľvek oblasti práce s ľuďmi a ich zdrojmi.
Konštelácie s figúrkami majú diagnostickú, integračnú, stabilizačnú, poznávaciu a liečivú funkciu v terapeutickom procese.