≡ Menu

Výcvik konštelácie

Kurz Konstelacie - FigurkyCieľom výcviku konštelácii je ponúknuť záujemcom o osobný rast ucelenú formu štúdia, sebapoznania a liečenia.
Absolvent získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre každodenný život a prácu poradcu. Dosiahne zlepšenie kvality vnímania, sebaprijatia, sebahodnoty a vnímania vesmírnych zákonov.
Štúdium v malej skupinke urýchľuje proces sebapoznania, zrkadlenia a ukotvenia v rovnováhe materiálneho a duchovného bytia.
Nadobudnuté skúsenosti i poznatky je možné využiť v osobnom živote i pri profesii kouča alebo poradcu v akejkoľvek oblasti práce s ľuďmi.
Konštelácie s figúrkami majú diagnostickú, integračnú, stabilizačnú, poznávaciu a liečivú funkciu v terapeutickom a sebapoznávacom procese.
Kurz je určený začiatočníkom, ľuďom v pomáhacích profesiách, koučom, psychoterapeutom, ktorí sú pripravení nielen sa pozorovať iných ale aj otvárať svoje vnútro.

Dvere vo výcviku sú otvorené všetkým absolventom, ktorí majú čas a chuť asistovať vo výcviku, zdieľať svoju cestu, viesť ukážkové rozostavenia.
Cena pre absolventov 50% z kurzovného.

 PROGRAM  INTENZÍVNEHO KURZU:

1. časť kurzu         (cena 300 Eur)
vytvorenie bezpečného kruhu, pravidlá a úvod do techniky, základy rozostavení, témy rodiny a rodu, priestor duše a rodu, afirmácie, sebapoznanie, prijatie vlastnej „zdedenej“ výbavy, spoznanie koreňov, uvoľnenie rodových záťaží, 
prvé samostatné rozostavenia

2. časť kurzu        (cena 300 Eur)
pokračovanie v téme vzťahových rozostavení, rozšírenie teórie rodiny do priestoru rodu, zrkadlenie a prenos tém v rode, rozosatvenie tém: nevera, rozvod, dedičné choroby, fóbie, náhody-nehody, zákonitosti karmy, uchopenie vlastnej identity v rodine a rode

3. časť kurzu        (cena 200 Eur)
zákonitosti vesmíru, pokora a láska ako princípy poznania a rastu,
postoj k Bohu, otvorenie sa liečivým procesom odpustenia a sebaprijatia
rozostavenie tém zdravie, životné poslanie, potenciál, smrť blízkej osoby, strata a stagnácia 

4. časť kurzu PRAX-KAZUISTIKY a CERTIFIKÁCIA 
    (cena 60 Eur)

Začíname vždy od 9:00 a pracujeme do 18:00 s pauzou na obed.
V cene je študijný materiál.

Ak máte o výcvik v BRATISLAVE záujem, chcete sa dozvedieť podrobnosti, prihláste sa nižšie, cez komentár a uveďte:
– meno a priezvisko
– telefónne číslo
– mailovú adresu
– mesto, kde žijete
– dôvod, cieľ účasti na výcviku
(napríklad: sebapoznanie, použitie techniky v práci s ľuďmi, kríza v živote, snaha naučiť sa niečo nové, doporučenie od známej…)

{ 1 komentár… pridajte jeden }
  • Andrea Stünkel 10/07/2019, 11:48

    Miesto, kde sa môžete prihlásiť na výcvik. Váš komentár sa nezobrazí, bude zaslaný priamo mne.
    Ďakujem.
    Andrea

Poskytnúť komentár