≡ Menu

Výcvik konštelácie

Kurz Konstelacie - FigurkyCieľom výcviku konštelácii je ponúknuť záujemcom o osobný rast ucelenú formu štúdia, sebapoznania a liečenia.
Absolvent získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre každodenný život a prácu poradcu. Dosiahne zlepšenie kvality vnímania, sebaprijatia, sebahodnoty a vnímania vesmírnych zákonov.
Štúdium v skupinke urýchľuje proces sebapoznania, zrkadlenia a ukotvenia v rovnováhe materiálneho a duchovného bytia.
Nadobudnuté skúsenosti i poznatky je možné využiť v osobnom živote i pri profesii poradcu v akejkoľvek oblasti práce s ľuďmi.
Konštelácie s figúrkami majú diagnostickú, integračnú, stabilizačnú, poznávaciu a liečivú funkciu v terapeutickom a sebapoznávacom procese.
Kurz je určený začiatočníkom, ľuďom v pomáhacích profesiách, koučom, psychoterapeutom, ktorí sú pripravení nielen sa pozorovať iných ale aj otvárať svoje vnútro.
Dvere vo výcviku sú otvorené všetkým absolventom, ktorí majú čas a chuť asistovať vo výcviku, zdieľať svoju cestu.

Otvorenie nového kurzu na jar 2020 v PIEŠŤANOCH :
1. časť kurzu  6. – 8. marec 2020         (cena 250 Eur)
vytvorenie bezpečného kruhu, pravidlá a úvod do techniky, základy rozostavení, témy rodiny a rodu, afirmácie, sebapoznanie, prijatie vlastnej „zdedenej“ výbavy, spoznanie koreňov, uvoľnenie rodových záťaží,
prvé samostatné rozostavenia

2. časť kurzu  4. – 6. jún 2020    (cena 250 Eur)
pokračovanie v téme vzťahových rozostavení, rozšírenie teórie rodiny do priestoru rodu, zrkadlenie a prenos tém v rode, rozosatvenie tém: nevera, rozvod, dedičné choroby, fóbie, náhody-nehody, zákonitosti karmy, uchopenie vlastnej identity v rodine a rode

3. časť kurzu  júl 2020          (cena 300 Eur)
zákonitosti vesmíru, pokora a láska ako princípy poznania a rastu,
postoj k Bohu, otvorenie sa liečivým procesom odpustenia a sebaprijatia
rozostavenie tém zdravie, životné poslanie, potenciál, smrť blízkej osoby, strata a stagnácia 

4. časť kurzu PRAX-KAZUISTIKY a CERTIFIKÁCIA  júl 2020
    (cena 60 Eur)

Ak máte o výcvik v budúcnosti záujem, chcete sa dozvedieť podrobnosti, prihláste sa nižšie, cez komentár a uveďte:
– meno a priezvisko
– telefónne číslo
– mailovú adresu
– mesto, kde žijete
– dôvod, cieľ účasti na výcviku
(napríklad: sebapoznanie, použitie techniky v práci s ľuďmi, kríza v živote, snaha naučiť sa niečo nové, doporučenie od známej…)
NOVÝ KURZ V ŽILINE jar 2021

{ 1 komentár… pridajte jeden }
  • Andrea Stünkel 10/07/2019, 11:48

    Miesto, kde sa môžete prihlásiť na výcvik. Váš komentár sa nezobrazí, bude zaslaný priamo mne.
    Ďakujem.
    Andrea

Poskytnúť komentár