Výcvik konštelácie

Aktuálne pripravujem základný kurz a I. pokračovací kurz výcviku konštelácii v Piešťanoch.

PROGRAM ZÁKLADNÉHO KURZU KONŠTELÁCIE s figúrkami:

TERMÍNY AKTUÁLNEHO STRETNUTIA:
8. lekcia: ZDRAVIE, ZODPOVEDNOSŤ
Sobota 12. januára 2019 v Piešťanoch
pracujeme od 9:00 do 16:30 s pauzou na obed.
OTVORENÉ pre každého.
Platba na mieste. 70 Eur za lekciu.

1. lekcia: základy rozostavenia podľa Hellingera: RODINA, ROD, AFIRMÁCIE, REZONANCIA

2. lekcia: RODINA, ROD, línia matky a otca, prijatie jednotlivca v rodine i rode, bezpodmienečná láska

3. lekcia: RODINA, ROD, spájanie línii, rodové zapletenia, karma

4. lekcia: SEBAPRIJATIE, vnútorný potenciál, opora rodičov, sebavedomie

5. lekcia: UKOTVENIE RODINY, RODU, prijatie miesta vo vzťahu k BOHU, samostatná práca s rozostaveniami, používanie techniky a nástrojov v reálnom živote ( stoličková metóda, afirmácie, rodová meditácia, dotyk so smrťou )

6. lekcia: základy rozostavenia systému podľa Hellingera: SEBAHODNOTA v systéme rodiny

7. lekcia: PENIAZE, vštky vplyvy na systém prúdenia energií pre jednotlivca  v systéme zamestnania

8. lekcia: ZDRAVIE, ZODPOVEDNOSŤ za svoj život

9. lekcia: DOMOV a PRÁCA, bezpodmienečná láska vo vzťahoch

10. lekcia: KARMA, BOH, životné POSLANIE

Cena za celý výcvik je 700 Eur, každá lekcia platba jednotlivo 70 Eur.
Pri platbe celého výcviku na účet, je jeho cena 680 Eur.

Cieľom výcviku konštelácii je ponúknuť záujemcom o osobný rast ucelenú formu štúdia, práce na sebe.
Získanie teoretických vedomostí i praktických zručností pre každodenný život, zlepšenie kvality vnímania, sebaprijatia.
Štúdium v skupinke urýchľuje proces sebapoznania, zrkadlenia a ukotvenia v rovnováhe materiálneho a duchovného bytia.
Nadobudnuté skúsenosti i poznanie je možné vyžiť v pomáhacích profesiách, osobnom živote i pri profesii poradcu v akejkoľvek oblasti práce s ľuďmi a ich zdrojmi. Konštelácie s figúrkami majú diagnostickú, integračnú, stabilizačnú, poznávaciu a liečivú funkciu v terapeutickom procese.