Výcvik konštelácie

Aktuálne pripravujem základný kurz výcviku konštelácii v Piešťanoch.
ZAČÍNAME 7. mája 2019.
Prihlasovanie mailom: regreska@gmail.com

PROGRAM ZÁKLADNÉHO KURZU KONŠTELÁCIE s figúrkami:

1. lekcia: základy rozostavenia podľa Hellingera: RODINA, ROD, AFIRMÁCIE, REZONANCIA
2. lekcia: RODINA, ROD, línia matky a otca, prijatie jednotlivca v rodine i rode, bezpodmienečná láska
3. lekcia: RODINA, ROD, spájanie línii, rodové zapletenia, karma

4. lekcia: SEBAPRIJATIE, vnútorný potenciál, opora rodičov, sebavedomie
5. lekcia: UKOTVENIE RODINY, RODU, prijatie miesta vo vzťahu k BOHU, samostatná práca s rozostaveniami, používanie techniky a nástrojov v reálnom živote ( stoličková metóda, afirmácie, rodová meditácia, dotyk so smrťou )

6. lekcia: základy rozostavenia systému podľa Hellingera: SEBAHODNOTA v systéme rodiny
7. lekcia: PENIAZE, vštky vplyvy na systém prúdenia energií pre jednotlivca  v systéme zamestnania
8. lekcia: ZDRAVIE, ZODPOVEDNOSŤ za svoj život

9. lekcia: DOMOV a RODOVÁ KARMA
10. lekcia: KARMA, BOH-BOHYŇA, životné POSLANIE

Cena za celý výcvik je 800 Eur, každá lekcia platba jednotlivo 80 Eur.

TERMÍNY INTENZÍVNEHO VÝCVIKU KONŠTELÁCIE S FIGÚRKAMI V Piešťanoch:

otvorenie kurzu 7.5. 2019
1. LEKCIA utorok 7. mája od 10:00 do 20:00
2. LEKCIA streda 8. mája od 9:00 do 20:00
3. LEKCIA štvrtok 9. mája od 9:00 do 13:00

4. LEKCIA piatok 14. júna od 10:00 do 20:00
5. LEKCIA sobota 15. júna od 9:00 do 16:00

6. LEKCIA štvrtok 4. júla od 10:00 do 20:00
7. LEKCIA piatok 5. júla od 9:00 do 20:00
8. LEKCIA sobota 6. júla od 9:00 do 13:00

9. LEKCIA piatok 30. augusta od 10:00 do 20:00
10. LEKCIA sobota 31. augusta od 9:00 do 16:00
záver kurzu 31. augusta 2019
CERTIFIKÁCIA 1. septembra 2019
písomnou a praktickou skúškou.

Ubytovanie a stravu si zabezpečí každý sám.
Počas dňa je plánovaná individuálna pauza na obed 90 minút, spoločná pauza na kávu 2 x 15 minút.
K dispozícii je minerálka, káva, ovocie.
Po dohode je možné presunúť na prvom stretnutí začiatky a závery kurzov podľa spojov.
Kurzu sa môže zúčastniť 8 maximálne účastníkov.
Prihlasovanie mailom, do konca apríla 2019: regreska@gmail.com

Cieľom výcviku konštelácii je ponúknuť záujemcom o osobný rast ucelenú formu štúdia, práce na sebe.
Získanie teoretických vedomostí i praktických zručností pre každodenný život, zlepšenie kvality vnímania, sebaprijatia.
Štúdium v skupinke urýchľuje proces sebapoznania, zrkadlenia a ukotvenia v rovnováhe materiálneho a duchovného bytia.
Nadobudnuté skúsenosti i poznanie je možné vyžiť v pomáhacích profesiách, osobnom živote i pri profesii poradcu v akejkoľvek oblasti práce s ľuďmi a ich zdrojmi.
Konštelácie s figúrkami majú diagnostickú, integračnú, stabilizačnú, poznávaciu a liečivú funkciu v terapeutickom procese.

ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
Záverečná skúška je určená záujemcom o poradenskú činnosť s klientami. Skladá sa z dvoch častí: písomnej a praktickej. Absolvent si vedie písomný denník-občasník, kde zaznamenáva svoj osobný proces zmeny a rastu počas celého výcviku.
Na skúške samostatne vedie rozostavenie s figúrkami na zadanú tému a vysvetľuje svoj postup práce.
ÚSPEŠNÝ absolvent záverečnej skúšky získa certifikát.
Cena za účasť na záverečnej skúške: 50 Eur