≡ Menu

Výcvik konštelácie

Kurz Konstelacie - FigurkyCieľom výcviku konštelácii je ponúknuť záujemcom o osobný rast ucelenú formu štúdia, sebapoznania, nadhľadu a liečenia.
Získanie teoretických vedomostí i praktických zručností pre každodenný život, zlepšenie kvality vnímania, sebaprijatia, sebahodnoty a vnímania vesmírnych zákonov.
Štúdium v skupinke urýchľuje proces sebapoznania, zrkadlenia a ukotvenia v rovnováhe materiálneho a duchovného bytia.
Nadobudnuté skúsenosti i poznanie je možné vyžiť v pomáhacích profesiách, osobnom živote i pri profesii poradcu v akejkoľvek oblasti práce s ľuďmi a ich zdrojmi.
Konštelácie s figúrkami majú diagnostickú, integračnú, stabilizačnú, poznávaciu a liečivú funkciu v terapeutickom procese.

Aktuálne beží výcvik konštelácii intenzívnou formou v Piešťanoch.

Otvorenie nového kurzu od septembra 2019 v Piešťanoch:
1. časť kurzu 20.-21. september 2019  (cena 250 Eur)
úvod do techniky, základy rozostavení, témy rodiny a rodu, afirmácie, sebapoznanie, prijatie vlastnej výbavy, spoznanie koreňov,
uvoľnenie rodových záťaží, prvé samostatné rozostavenia

2. časť kurzu 18.-19. október 2019  (cena 250 Eur)
pokračovanie v téme vzťahových rozostavení, rozšírenie teórie rodiny do priestoru rodu, zrkadlenie a prenos tém v rode, rozosatvenie tém: nevera, rozvod, dedičné choroby, fóbie, náhody-nehody,
zákonitosti karmy, uchopenie vlastnej identity v rodine a rode

3. časť kurzu  31.október – 2.november 2019 (cena za 3 dni 300 Eur)
zákonitosti vesmíru, pokora a láska ako princípy poznania a rastu,
postoj k Bohu, otvorenie sa liečivým procesom odpustenia a sebaprijatia
rozostavenie tém zdravie, životné poslanie, potenciál, smrť, strata a stagnácia 

4. časť kurzu PRAX-KAZUISTIKY a CERTIFIKÁCIA 30. november 2019
    (cena 60 Eur)

Uvítam účasť absolventov predchádzajúcich kurzov, vždy po dohode.

Ak máte o výcvik záujem, chcete sa dozvedieť podrobnosti, prihláste sa nižšie, cez komentár a uveďte:
– meno a priezvisko
– telefónne číslo
– mailovú adresu
– mesto, kde žijete
– dôvod, cieľ účasti na výcviku
(napríklad: sebapoznanie, použitie techniky v práci s ľuďmi, kríza v živote, snaha naučiť sa niečo nové, doporučenie od známej…)

{ 1 komentár… pridajte jeden }
  • Andrea Stünkel 10/07/2019, 11:48

    Miesto, kde sa môžete prihlásiť na výcvik. Váš komentár sa nezobrazí, bude zaslaný priamo mne.
    Ďakujem.
    Andrea

Poskytnúť komentár