Kurzy

KURZ REGRESNĚHO NÁVRATU,
technika REGRESNÝCH KONŠTELÁCII:
DETSTVO.
Kurz ponúka zmapovanie obdobia od prítomnosti po počatie.
Je jednou z šiestich techník regresného návratu.
Zistenie príčin pocitov, postojov a ich liečenie, prijatie.
Precítenie a spojenie sa so zdrojom lásky a SEBAPRIJATIE.
Práca s vnútornými rodičmi a vnútorným dieťaťom.
Kurz je otvorený, plný informácii, meditácii, zdieľania, cvičení, teórie i praxe regresného návratu.
Cieľom kurzu je vyrovnaná osobnosť, sebapoznanie, sebaláska, uchopenie vnútorného potenciálu.
Nová metodika celostného prístupu, mentálna práca a prepojenie cez telo v dramatických etudách v priestore.
TERMÍN kurzu: 3.-8. MAREC 2019
MIESTO konania kurzu: PIEŠŤANY
-prvý deň začíname o 13:00 a posledný deň kurzu končíme o 12:00
-ostatné dni pracujeme od 9:00 do 19:00 vždy s pauzičkou na obed

CENA KURZU: 430 Eur (plus ubytovanie a strava individuálne)
V cene kurzu je zahrnutý meteriál, skriptá k teórii a individuálne sedenie na tému detstvo pre káždého účastníka pod mojím vedením počas kurzu.
(Možnosť objednania kúpeľnej procedúry /zrkadlisko+bahnisko/ počas kurzu).
Kurz je vhodný pre ľudí hľadajúcich seba, utápajúcich sa v nepochopení, plných pochybností a prekážok.
Pre tých, ktorí berú na seba rolu rodiča v partnerstve, snažia sa vychovávať a meniť ostatných.
Podmienkou je aktívna účasť, chuť pracovať na sebe, túžba po zmene, túžba po sebapoznaní.
V technike zažijete rolu klienta i terapeuta. Je potrebná práca vo dvojiciach i skupine.
Kurz obohatí ľudí v pomáhacích profesiách, terapeutov, poradcov, pri práci s deťmi, pri výchove vlastných detí…
Kurz je výbornou predprípravou na vedomé rodičovstvo a parterstvo.
Pre prácu s klientami je potrebné absolvovať aj ďalšie techniky regresného návratu.
POZOR, kurz nie je pre tých, ktorí by sa chceli len pozerať a učiť sa teóriu alebo len techniku!

Jednotlivé techniky a najbližšie termíny:
1. DETSTVO    3.-8. marec 2019 / prihlášky do konca januára 2019
2. PRENATÁLNA RT   30. apríl-5. máj 2019
3. MINULÉ ŽIVOTY   19.-23.  jún 2019
4. VZŤAHOVÁ RT   9.-13. júl 2019
5. ARCHETYPÁLNA RT   24.-29. september 2019
6. CHANELLING (práca na diaľku)   6.-10. november 2019

PROGRAM KURZU DETSTVO 3.-8. marca 2019:
nedeľa
-zoznámenie, empatické cvičenia, úvod do regresného návratu do obdobia detstvo, existencia vnútorných bytostí, list z detstva do prítomnosti
pondelok
-spomínanie na detstvo, zdieľanie v skupinke, nalaďovanie, zásady regresného návratu, počúvanie srdcom/počúvanie uchom, ukážkové sedenie regresného návratu
utorok
-teória techniky, cvičenia asociatívneho vybavovania, meditácia s vnútorným dieťaťom, prax techniky vo dvojiciach, pre niektorých relax-kúpele-masáž-prechádzka (individuálne sedenia techniky detstvo, zaručená intimita, poradie dohodneme v prvý deň kurzu)
streda
-prax techniky, meditácia s vnútornými rodičmi, pre niektorých relax-kúpele-masáže-prechádzka (individuálne sedenia techniky detstvo, zaručená intimita, poradie dohodneme v prvý deň kurzu)
štvrtok
-zdieľanie, úvod do terapeutickej praxe, pravidlá konštelácii, prepojenie techník regresného návratu a konštelácii
piatok
– opakovanie, meditácia sebaprijatia, poďakovanie rodičom, učiteľom, konštelačné vykročenie do vedomého života