Kurzy

KURZ REGRESNĚHO NÁVRATU,
technika REGRESNÝCH KONŠTELÁCII:
DETSTVO.
Kurz ponúka zmapovanie obdobia od prítomnosti po počatie.
Zistenie príčin pocitov, postojov a ich liečenie, prijatie.
Precítenie a spojenie sa so zdrojom lásky a SEBAPRIJATIE.
Práca s vnútornými rodičmi a vnútorným dieťaťom.
Kurz je otvorený, plný informácii, meditácii, zdieľania, cvičení, teórie i praxe regresného návratu.
Cieľom kurzu je vyrovnaná osobnosť, sebapoznanie, sebaláska, uchopenie vnútorného potenciálu.
Nová metodika celostného prístupu, mentálna práca a prepojenie cez telo v dramatických etudách v priestore.
TERMÍN kurzu: 3.-8. MAREC 2019
MIESTO konania kurzu: PIEŠŤANY (pracujeme denne od 9:00 do 19:00 s pauzou na obed)
CENA KURZU: 450 Eur (plus ubytovanie a strava individuálne)
PRIHLÁŠKY  mailom a záloha za kurz 250 Eur do konca decembra 2018.
(Možnosť objednania kúpeľnej procedúry /zrkadlisko+bahnisko/ počas kurzu).
Kurz je vhodný pre ľudí hľadajúcich seba, utápajúcich sa v nepochopení, plných pochybností a prekážok. Pre tých, ktorí berú na seba rolu rodiča v partnerstve, snažia sa vychovávať a meniť ostatných.
Podmienkou je aktívna účasť, chuť pracovať na sebe, túžba po zmene, túžba po sebapoznaní.
Kurz obohatí ľudí v pomáhacích profesiách, terapeutov, poradcov, pri práci s deťmi, pri výchove vlastných detí…
Kurz je výbornou predprípravou na vedomé rodičovstvo a parterstvo.