≡ Menu

Kurzy

Regresna Terapia - Kurzy

KURZ VZŤAHY
pre zlepšenie alebo nadviazanie partnerstva.
Stretnutie pre dospelákov, ktorým chýba manuál na vzťahy.
Výbavu na partnerské vzťahy dostávame/nedostávame od biologických rodičov.

Po krátkej prednáške sa ponoríme do analýzy vlastných vzťahov a pokúsime sa vystopovať dotknutia, bloky, ilúzie a zranenia, ktoré sme si priniesli do vzťahov a projektujeme ich do životného partnera-partnerky.
Po individuálnom obede budeme pokračovať korekciou vnútorných nastavení, modelov a výbavy. Pokúsime sa prepísať presvedčenia i dotknutia z minulsti. Ukážem ako pracovať na zlepšení komunikačných zručností v partnerstve, ako nastaviť ciele a ich plnenie.
Nájdeme spolu ukazovatele vzťahovej karmy konkrétneho partnerstva a zadefinujeme rodovú karmu.
Sexualita je prirodzená mužom i ženám a mala by napomáhať pri spoločnej plavbe životom vo dvojici. Je nástrojom-prejavom, nie cieľom zdravého, spoločného života.
Kurz je vhodný pre jednotlivcov i dvojice, obmedzený počet účastníkov, malá skupinka.
Cena: 45 Eur za osobu, 80 Eur pre dvojicu.

KURZ SEBAVEDOMÁ ŽENA 1.
Sebapoznávací kurz pre ženy, ktoré prešli ťažkým životným obdobím, sklamaním, stratou… Ale už nechcú len nariekať a rozprávať ale aj riešiť svoju situáciu, poučiť sa, pochopiť a vykročiť.
Na kurze sa ponoríme do potenciálu duše, sebaliečivého zdroja v srdci.
Kurz prebehne v PIEŠŤANOCH,

Cena: 35 Eur

KURZ ZDRAVÉ DIEŤA
Kurz pre rodičov, ktorí túžia vychovávať dieťa v láskavom prijatí s primeranými hranicami. Porozprávam ako stanoviť ciele vo výchove, aby sme napĺňali aj seba a vychovávali s citom, empatiou, porozumením a rešpektom. Ako sa prejavuje hranica, zdravé sebavedomie, podpora a láska v závislosti od pohlavia a veku dieťaťa. Aká je úloha mamy, otca, súrodenca, učiteľa, trénera, starého rodiča, kamaráta a ako si prenechať priestor a kompetencie vo výchove. Čo dieťaťu spôsobujú zámeny rolí.
Zažijete krátke konštelačné cvičenia na precítenie si postojov, zdrojov, pocitov rôznych členov systému.
Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí majú chuť dozvedieť sa o výchove viac, otvoriť sa a liečiť svoje zranenia.
Termín a miesto budú upresnené čoskoro.

KURZ SEBAVEDOMÝ a EMPATICKÝ MUŽ
Kurz určený mužom, ktorí túžia po harmonickom vzťahu so sebou i inými.
Sebapoznanie a sebaprijatie je prvým krokom na ceste otvárania sa svetu.
Rola muža a jeho prejav v každodennom živote v rôznych situáciách. Ako splniť očakávania, vážiť si sám seba a vyžiadať si úctu a rešpekt?
Povieme si o kompetenciách vo vzťahu a cieľoch, ktoré by mohli muži dosiahnúť.
Termín a miesto budú upresnené čoskoro.

Prebieha intenzívny výcvik KONŠTELÁCIE S FIGÚRKAMI
pokračujeme 4.-6. júna 2020 v Piešťanoch.
Viac info: výcvik

  • Miesto na kurzoch si rezervujte vopred:
    mailom: regreska@gmail.com
    tel: 0948 523451 po 16:00