≡ Menu

Online konštelácie s figúrkami

Konstelacie s figurkami

Systémové, rodinné, regresné rozostavenie problému poznáte pod názvom konštelácie alebo konštalácie.
Technika konštelácii s figúrkami umožňuje názorné rozostavenie témy, ktorú klient rieši. Rozostaviť konšteláciu s figúrkami je možné aj online. Dôležité je zadať tému, pomenovať problém, ktorý chceme riešiť, prípadne akú zmenu v živote očakávame. Čo sa opakuje?
Vďaka figúrkam je možné získať pri hľadaní odpovedí odstup, odosobnený pohľad a použiť potrebné množstvo účastníkov riešenia problému. Klient počúva len svoj podvedomý inštinkt, intuíciu a nabádza terapeuta ako má postaviť pred obrazovku figúrky, ktoré k téme patria. Terapeut pomenováva vzťahy, zapletenia a postoje, ktoré z rozostavenia dešifruje. Klient sa dozvedá informácie o svojej rodine, rode, kolektíve, podľa toho, čo prišiel riešiť.

Rozostavenie jednej témy trvá 1 až 1,5 hodiny.

Na online terapiu je možné objednať sa telefonicky alebo mailom. Je nutné pomenovať problém.
Platba prebehne po konštelácii na účet, podľa dĺžky rozostavenia.

Terapeutický efekt má názorné riešenie problému, keď jednotlivé drevené postavičky oddelíme, oslobodíme a prenesieme do prázdneho priestoru, kde si klient znovu precíti svoju podstatu oddelenú od vzťahov a obsahov rodu. Často ho práve vtedy napadne jedinečné riešenie, „docvakne“ mu, kde je uzol jeho problému. Pomenuje, aké správanie ho spôsobuje a aké iné obsahy sa k nemu viažu a komu v systéme patria.

Táto technika je účinná na rozostavenie problémov týkajúcich sa rodiny, partnerských vzťahov, detí, práce, zdravia, peňazí, osobných vnútorných pocitov, nepochopenie a neprijatie životných udalostí, atmosféry na pracovisku, v kolektíve, fóbie, nerozhodnosť…

Online rozostavenie figúriek často používam pri práci s rodičmi, ktorí chcú radu ako vychovávať deti. Odpoveď si nájdu v jednotlivých konkrétnych rozostaveniach sami.
Vracajú sa najčastejšie k svojmu detstvu a svojim rodičom a vracajú balíky obsahov konkrétnym osobám a s konkrétnymi emóciami. Pracujeme s afirmačnými vetami.
Najčastejšie v terapii znejú slová:

„Ďakujem, že si mi ukázal, že si ma naučil, že si ma chránil… Prepáč, že už nebudem vedľa teba stáť, nebudem v tom pokračovať… Prosím, aby si ma prepustil.“

Záujemcom o konštelácie s figúrkami ponúkam kurzy konštelácii.

ZÁKLADNÝ KURZ KONŠTELÁCIE S FIGÚRKAMI PRE TERAPEUTOV
LIVE V PIEŠŤANOCH od 20. do 24. júla 2022
Ponuka pre záujemcov o výuku základov techniky konštelácii s figúrkami.
Kurz je intenzívny, prebieha dennou formou, pracujeme od 9:15 do 17:00.
CENA KURZU: 500 EUR. V cene nie je ubytovanie ani strava.
Absolventi prejdú záverečnou skúškou terapeutických zásad, rozostavenia základných tém a
získajú certifikát ZÁKLADNÁ TECHNIKA KONŠTELÁCIE s figúrkami v rozsahu 40 hodín.

Kurz je intenzívny, každý deň zameraný na konkrétnu tému. Začíname rozostavením rodiny, rodu, pokračujeme témou sebalásky, vnútorného potenciálu, zdravia a ukončujeme rozostavením práce, čiže potenciálu, regresným archetypálnym rozostavením s figúrkami. Získanie vedomostí a zručnosti v tomto smere je individuálne. Účinok rozostavenia si vyžaduje určitý čas a úroveň preciťovania i chápania karmických zákonitostí. Tieto techniky je možné naučiť sa, je to však proces, vyžaduje si pripravenosť pracovať na sebe, otvorenosť a pokoru voči minulosti. Potrebné je prijímanie budúcnosti bez očakávaní. Po absolvovaní každého kurzu sú rozbory kazuistík, skúška a certifikát. Absolventi získajú účinný diagnostický i terapeutický nástroj, ktorý sú pripravený použiť v praxi a tam im príde potvrdenie od klientov, ako sa sami o techniku opreli a v svojom živote posunuli do pokory, prijatia, pochopenia, nadhľadu.

ONLINE TÉMATICKÉ KURZY SPOJENÉ S KONŠTELÁCIAMI
Ponuka kurzov, na ktoré nemusíte nikam chodiť
a predsa sa môžeme stretnúť, zdieľať, riešiť témy a učiť sa nové.
Kurz je určený všetkým, ktorí sú na ceste osobného rastu, hľadania zmyslu,
podstaty svojho života, špeciálne ľuďom v pomáhajúcich profesiách a pri práci s ľuďmi.
KAŽDÝ KURZ trvá jeden deň a cena za deň je  75 EUR.
KURZY SÚ SAMOSTATNÉ, NENADVÄZUJÚ.
pauza na obed od 12:00 do 12:30.

PONUKA ONLINE KONŠTELÁCIE s FIGÚRKAMI:

od septembra 2022
RODINA, ROD     10. septembra 2022
Na kurze RODINA, ROD sa dozviete o rôznych vplyvoch podvedomých obsahov na našu rodinu a rod. Každá rodina má svoju melódiu, farbu, kvalitu…
Ako plynie čas, menia sa generácie ľudí v rode táto kvalita, farba, melódia sa mení, prepisuje.
No napriek tomu niečo ostáva, je to dôležité, podstatné a o tom bude celý kurz.
O jedinečnosti rodín a rodov. O KARME a jej láskavej pomoci na ceste životmi.
Spojenie rodín do rodov, precítenie si rodovej výbavy je obohatením, pochopením jedinečnosti,
precítením úcty, poslania je oslobodením od všetkých záťaží, skončením karmy.
Rodina je výbava na celý život. Ak nie je funkčná máme možnosť vytvoriť si svoju, pripojiť sa, ak sa oslobodíme, ak dokážeme uzavrieť, dokážeme skončiť staré a začať nové…
VZŤAHY       18. spetembra 2022
Na kurze VZŤAHY sa dozviete o podstate vzťahov. Načo ich nadväzujeme, aký je ich potenciál.
Sú vzťahy osudové, karmické, vzťahy šťastné, vzťahy neutrálne, vzťahy priateľské, …
Všetky sú zrkadlom nášho vlastného vzťahu k sebe, našou lekciou slobody a potenciálu,
 spojenia sa s vlstnou dušou, životnou cestou, poslaním.
Na kurze budem hovoriť o variáciách vzťahov PARTNERSKÝCH. Každý vzťah má svoj vývoj,
prechádza rôznymi fázami a platia pri tom určité zákonitosti. Niektoré vzťahy majú perspektívu,
iné sú obchádzkou na ceste za naplnením a šťastím.
Mám bohatú ponuku zážitkov zo vzťahových terapií a o tú sa podelím.
Je to poučný obsah pre všetkých, ktorý hľadajú odpovede na vzťahové otázky.
Vyskúšate si najjednoduchší nástroj na vzťahy a tým sú konštelácie s figúrkami.
Nebude treba žiadne slová, uvidíte, pochopíte a precítite si podstatu svojich vzťahov.
SEBALÁSKA     8. októbra 2022
Na kurze SEBALÁSKA sa dozviete ako na tom ste. Či ste človek, ktorý ide za hlasom svojho srdca
alebo ste závislák, ktorý potrebuje na svoj život ostatných.
Veľa matiek, šéfov, ľudí v pomáhajúcich profesiách sú práve v lekcii SEBALÁSKY.
Nachádzajú sa v službe niekomu za niečo, pre niekoho o niekom… lebo to tak robia všetci!
Veria, že konečne príde prijatie, lebo to bezpodmienečné nedostali. Sú obete.
Ako vystúpiť zo vzorca emočného prežívania reality porozprávam na kurze
a vysvetlím ako von zo začarovaného kruhu.
Na kurze sa naučíte pracovať s technikou vnútorných bytostí. Rozšírite si svoju realitu
o vnútorný svet, ktorý je cestou pre každého hľadača naplnenia, poslania,
toho ozajstného šťastia, vnútorného mieru a pokoja.
ZDRAVIE       16. októbra 2022
Na kurze ZDRAVIE sa dozviete o rôznych vplyvoch podvedomých obsahov na
naše zdravie. Trauma ukotvená v rode sa odovzdáva aj niekoľko generácii.
Porozprávam, čo všetko spôsobuje a ako s ňou pracovať technikami konštelácii.
V skupinke zažijete rezonanciu, naladenie, zrkadlenie a najmä oporu na ceste riešenia
svojej osobnej témy, alebo budete toho svedkom, čo je tiež veľmi liečivé.
Zdravie je obrazom našej vnútornej rovnováhy, mužsko-ženskej polarity a na časovej osi
ukazovateľ ako sme obsahy z minulosti, z rodu, spracovali, zvládli, vyriešili,
ukončili alebo ich nesieme ďalej a odovzdávame deťom.
Spojenie, komunikácia tela a duše, prebratie zodpovednosti za svoje zdravie je cestou riešenia,
harmonizácie, zlepšenia.
PRÁCA       24. októbra 2022
Na kurze PRÁCA sa dozviete o všetkých podvedomých okolnostiach, ktoré majú vplyv
na vašu prácu. Hlavne na jej množstvo, jej formu, jej zmysel.
Prečo máte práve tú prácu, ktorú máte alebo nemáte žiadnu alebo inú?
Práca je zrkadlom vnútorného nastavenia, sebapoznania, SEBAHODNOTY.
Ak sme vyrástli v určitom prostredí ( na Slovensku, v Rakúsko-Uhorsku, Európe…),
máme v sebe určité hlboké prresvedčenia o spôsobe života a zarábania peňazí.
Ak toto presvedčenie trvá generácie, nemusí byť ľahké vymaniť sa z ich pôsobenia.
Je to ako čierna-biela mágia.
Na tomto kurze sa poučíme z príbehov mnohých mojích klientov, téma práce je veľmi častá.
Odpoviem na otázku kedy a ako zmeniť zamestnanie ako dať oporu v tomto procese sebe
alebo v partnerstve a deťom.
Ak máte záujem o prácu terapeuta, je tento kurz vhodný, porozprávam na príklade terapeuta o
tvorení budúcnosti a rozšírení príležitostí, otvorení sa novej realite.
{ 6 komentáre… pridajte jeden }
 • Katarína 24/11/2020, 20:36

  Dobrý večer, vážená pani Andrea,
  už dlhšiu dobu som sledovala túto stránku. Trápilo ma moje nízke sebavedomie, od detstva. Vždy som sa veľmi bála, že zlyhám. Vyrastala som v učiteľskej rodine.
  V obodbí korony som sa konečne odhodlala na on-line konzultáciu. Nevedela som, že budeme pracovať s figúrkami. Bolo to pre mňa zaujímavé a jednoduché. Zdalo sa mi, že vidíte do mojej duše a poznáte ma celý život.
  Konštelácia so mnou ako dieťaťom, so mnou v prítomnosti a budúcnosti, mi zázračne pomohla.
  Som uvoľnená ale zároveň sústredená na to, čo chcem.
  Pochopila som, že minulosť nedokážem zmeniť, dokážem ju uzavrieť a s tým ste mi veľmi pomohli. Už nič nevyčítam rodičom, myslím, že som žila presne to, čo som mala prežiť s nimi a idem ďalej. Chcem sa o seba postarať sama. Dokážem to.
  Píšem preto, aby našli odvahu aj iný, oveľa skôr ako ja…
  Niet sa čoho báť, môžete sa vynoriť zo svojho starého, ťažkého života a začať žiť pre seba a svoj sen.
  Sedenie on-line funguje.
  Ďakujem Vám.
  Zvažovala som, že sa prihlásim na kurz konštelácii, ale myslím si, že to, čo robíte je dar, že to sa naučiť nedá.
  Určite Váš ešte navštívim, osobne, po korone.
  S úctou, Katka

  • Andrea Stünkel 24/11/2020, 21:36

   Dobrý večer, Katka,
   teší ma, že ste narástli, dospeli.
   Ďakujem za slová povzbudenia pre prípadných-nových klientov, ktorí navštevujú moje stránky.
   Ďakujem za zdieľanie pocitov.
   Ak sa rozhodnete pre osobné stretnutie, rada sa vám budem venovať.
   Pekný večer, s pozdravom
   Andrea

 • Jarka 06/10/2017, 09:22

  Dobrý deň pani Andrejka,

  prešla som niekoľkými sedeniami u vás. Riešila som pôvodne tému svojej nerozhodnosti, či mám ukončiť vzťah s mužom, ktorý mi ubližoval a trápila som sa.
  Nevedela som, že môj problém nie je ten muž ale moje nedostatočné sebavedomie, strach z detstva o stratu partnera, lebo mi ako malej zomrel otec…
  Sedenia u vás ma celkom zmenili, otovorili vo mne bránu dospelosti.
  Stále som s mužom, ktorý ma na začiatku tak veľmi trápil, ale náš vzťah sa posunul. Dala som mu hranice a on sa zmenil. Ukázali ste mi, že som hodná lásky, nie súcitu.
  Neverila som, že je to možné.
  Ale najviac som vám vďačná,že sme spolu našli cestu k môjmu oteckovi, ktorý mi veľmi chýbal. Ináč teraz vnímam aj moju mamu a ukazujem jej, že je čas, aby aj ona začala žiť a nie smútiť…toľké roky.
  Ďakujem vám.
  Sama by som neotvorila toľko bolesti a nepremenila ju na pochopenie a prijatie.
  Jarka

  • Andrea Stünkel 06/10/2017, 09:35

   Dobrý deň, Jarka,
   ĎAKUJEM, za vaše slová a želám vám radostnú cestu životom.
   Váš príbeh je silný a vážim si, že ste takto zverejnili svoje osobné dotknutia.
   Verím, že si navzájom zrkadlíme všetci, rastieme a oslobodzujeme sa ak zdieľame.
   ĎAKUJEM ešte raz, posielam objatie,
   s pozdravom,
   Andrea

 • Kristína 11/05/2015, 19:46

  Vyhľadala som vás, aby som našla úľavu.
  Po náhlej smrti mojej mamy a dlhom zomieraní môjho manžela na ťažkú chorobu.
  Uľavilo sa mi už, že ma niekto vypočul.
  Ale že budem odchádzať taká zmierená, to som nečakala.
  Odkaz mamy som pochopila a moja úloha je žiť ďalej, podľa možností spokojne a šťastne.
  Je to odkaz pre všetkých: máme využiť svoj čas, aby sme ho strávili so svojími blízkymi, ktorí tu sú pre nás. Náš život neskončil. Slzy za zomretými a ľútosť, čo všetko sme s nimi nestihli, je pre nich veľmi bolestivý, keď nás vidia zhora. Im je už dobre, sú tam kde majú byť, lebo ich čas sa naplnil.
  Ďakujem, pani Andrejka.
  Začínam sa vraciať do života, po dňoch straty a zúfalstva. Znovu tu vidím svoje deti a vnúčatká. Potrebujú ma a ja ich. S mužom sa znovu stretneme, keď príde môj čas. Smrť je súčasť života ale láska ostáva.
  Ďakujem a robte svoju prácu, pomáhate obyčajným ľuďom.
  Kristína.

 • Alexandra 04/01/2015, 18:26

  Milá Andrea,
  veľmi ďakujem za váš čas a ochotu pracovať so mnou. Po dvoch sedeniach s figúrkami stojím na svojích nohách. Neviem, čo všetko ešte v živote príde, ale dnes už viem, že to je tak dobre. Aj strach je súčasť života a treba ho prežiť, aby mohlo prísť niečo nové a kvalitnejšie. Ak by som ostala tam, kde som bola, asi by to bolo len o prežívaní. Dnes po malých krokoch kráčam životom.
  Vďaka. Je krásne čo robíte a ako pomáhate jednoducho a ľudsky ukazovať cestu. Figúrka leva, ktorého som sa bála, je definitívne za mnou…

  Alexandra

Zrušiť odpoveď

Poskytnúť komentár