Regresná terapia

Regresná terapia je jednou z techník, ktorá funguje na základe asociatívneho vybavovania obrazov z nevedomia človeka.
Je nedirektívna, nehypnotická. Klient si po terapii pamätá spracované obsahy i cestu, ako sa k nemu dostali z hlbín jeho nevedomia.

Dohodnutý termín je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín pred sedením.

Dôležité je, aby klient cítil dôveru a ochotu na svojom probléme pracovať. Terapeut nemá recept, nedokáže „čarovným prútikom“ problém odstrániť alebo riešiť za klienta. Má techniky, ktorými si klient sám pomenuje hranice svojích obemdzení a zhliadne nové možnosti.

Regresná terapia so svojimi technikami spracováva problémy, ktoré klienti nesú v sebe z minulosti. Vracia sa k situáciám, ktoré už prežili. Nepoznané, utajené, nevypovedané alebo potlačené ostali komentáre, súvislosti, reakcie, následky… Tie sa uložili do psychiky v zúženom stave vedomia a fungujú pre ďalší život ako spínače ochrany, filtre. Oni spôsobujú človeku problém: strach, fóbia, nepokoj, napätie, zdravotný problém, obmedzenie, komplex, disfunkcia…Práve na pôvodné príčiny udalosti sa zameriava terapeut počas jednotlivých prechodov udalostí v minulosti. Vždy je nevyhnutné hľadať príčiny až k prvému dotknutiu, ktoré nemusí byť v tomto živote, ale ešte pred ním. Technikami regresnej terapie sa klient dokáže vrátiť k minulým životom, s cieľom zistiť počiatky svojich problémov, ak je to potrebné.

Techniky regresnej terapie umožňujú riešenie rôznych problémov na skvalitnenie života, rast osobnosti, nasmerovanie pre naplnenie životného poslania. Sú účinné pri nerozhodnosti, strate zmyslu života, keď balíky energie ostali nevyužité v minulosti. Technikou regresu sa klient vie k nim „vrátiť“ a poodhaliť zdroje jeho jedinečnej regeneračnej schopnosti.

Najčastejšie témy, ktoré riešime v praxi:

vzťahové problémy: partnerské, rodič-dieťa, šéf-zamestnanec, nerovnováha mužsko-ženského princípu, strata dôstojnosti, partner (alebo šéf) je v roli rodiča alebo dieťaťa, sexuálna nespokojnosť, nejednotnosť, strata cieľa, znechutenie

problémy prejavu osobnosti: zajakávanie, červenanie, ustráchanosť, tréma, pocit menejcennosti, nedostatočnosti, perfekcionizmu, neschopnosť presadiť sa v kolektíve, šikanovanie, strata záujmu o okolitý svet, anorexia, prejedanie,  sebapoškodzovanie, závislosti, hľadanie opory, fóbie

Samotná terapia určitého problému je proces, ktorý často posunie klienta na všetkých úrovniach života. Je jedno, či prišiel riešiť zdravie, prácu alebo rodinný život. Uchopenie podstaty problému v jednej oblasti sa väčšinou prejaví v celkovej harmonizácii psychiky. Regresná terapia je orientovaná na človeka, skvalitnenie jeho života a na proces sebapoznania. Úspešne dopĺňa mozaiku existujúcich alternatívnych metód, obohacuje a posúva hranice tradičného vnímania existencie človeka.

Aká je cena jedného sedenia?
Cena sedenia regresnej terapie je 50 Eur. Dve hodiny. Každá ďalšia začatá hodina 20 Eur.
Cena konštalácií s figúrkami je 50 Eur. Trvá 1-1,5 hodiny.
Cena jednej hodiny poradenstva (rodičia-deti, osobný rast, partnerská kríza, ako sa zamestnať, ako komunikovať) je 20 Eur.

Koľko sedení je potrebných na jeden problém?
Je to veľmi ťažké odhadnúť. Počet sedení zodpovedá tomu, aký špecifický je problém. Zjednodušene: čím problém dlhšie trvá, tým viac sedení si vyžaduje jeho uchopenie.
Už po prvom sedení klient pociťuje posun, zmeny môžu byť najmä v emocionálnom prežívaní, uvedomuje si súvislosti a vníma svoje nové reakcie ( keďže mu nespôsobujú ťažkosti, nemusí im venovať pozornosť ).

Mám klientov, ktorý prišli a našli príčinu problému už na prvom sedení. Po určitom čase prišli riešiť niečo nové. Iní riešili jednu tému na 5-6 sedeniach a dopracovali sa k zmene, prijatiu alebo vyriešeniu svojho problému. Niektorí chodia dvakrát za mesiac a hovoria, že terapie im pomáhajú rozumieť sebe, partnerovi a tomu čo im život prináša…
Je to naozaj ťažké odhadnúť vopred. Váš problém je špecifický a také je aj jeho riešenie.

Ponúkate sedenia regresnej terapie aj cez SKYPE?
Áno, sedenia cez SKYPE sú bežné. Veľa klientov je v procese terapie a žijú v zahraničí. Podmienkou je pomenovať tému sedenia, dohodnúť termín, platba vopred na účet a kvalitné internetové pripojenie. Moji klienti žijú v Anglicku, Írsku, Kanade, Rakúsku, Švajčiarsku, Číne, Tunise, Taliansku, na Islande,… O terapiu cez SKYPE majú záujem aj klienti v Komárne, Košiciach alebo Poprade. Vaša cesta do Piešťan nie je nutná. Počas terapie je žiadúce, aby vás nikto nevyrušoval a mohli ste sa pred svojím počítačom pohodlne usadiť.

Chcem, aby môj syn absolvoval u vás terapiu. Môžem ho objednať?

Nie, nemôžete na terapiu objednať nikoho iného, len seba.

Je možné riešiť závislosť?
Áno. Je možné pozrieť sa na príčiny závislosti. Samotná zavislosť je len prejav nejakého problému, ktorý sa odohráva niekde inde. Najčastejšie v detstve. Jediná podmienka je, aby ste na terapiu prišli dobrovoľne a bez použitia návykovej látky. Nesľubujem vám, že sa svojho návyku zbavíte ako lusknutím prsta, ponúkam vám vykročiť na cestu k zisteniu vnútornej príčiny závislosti. Ostatné je na vás… Najčastejšie je to dlhší proces, vyžaduje si občasné sedenia aj počas abstinencie. Závislosť je najčastejšie spoločník, ktorý prebará nad závislým zodpovednosť, možnosť rozhodovať ale aj niesť následky. Únik od reality. Ak si je klient tohoto vedomý, je možnosť s ním intenzívne pracovať a dosiahnuť zmenu, dospieť a prebrať zodpovednosť za svoj život.

Je možné riešiť problémy s ďeťmi?
Aj otázky výchovy je možné riešiť regresnou terapiou. Ja na úvodnom sedení používam aj rozostavenie figúrok. Na terapiu príde len rodič, prípadne obaja rodičia. Ujasnia si pozíciu voči svojmu dieťaťu. V praxi som riešila u adolescentov napríklad témy záškoláctva, šikanovania, úteku z domu, sebapoškodzovania, bulímie, zajakávania. Problémy detí sú najčastejšie prenesenými alebo neriešenými problémami dospelých. Deti ich zrkadlia a žijú. Pri zmene spôsobu komunikácie, prijatia zodpovednosti a vyjasnenia si hraníc, vzájomného rešpektu, miere kontroly a dôvery, je možné očakávať zmeny. Rodič najčastejšie pracuje na svojom sebaprijatí, na očakávaniach od dieťaťa, na svojej vnútornej rovnováhe a pocite zlyhania. Dieťa sa učí komunikovať, pýtať si pozornosť zrozumiteľným spôsobom a plniť dohody.

Ako sa objednať?
Najjednoduchšie je, ak mi zavoláte na moje telefónne číslo medzi 18:00-19:00 v pracovných dňoch a viete pomenovať, čo vás “tlačí”.
Alebo napíšete mail, kde pár vetami opíšete svoj problém a akú zmenu od sedenia očakávate.

Dajú sa liečiť depresie, ak užívam lieky?
Nie, neponúkam terapie klientom, ktorí sú v opatere iného terapeuta, prípadne sa liečia u psychoterapeuta a majú od neho doporučené medikamenty na lekársky predpis.

Trápenie s fóbiou, môže pomôcť regres?
Áno téma fóbií a strachu je v praxi dosť častá. Regresná terapia má niekoľko techník na uchopenie ťažkostí, ktoré fóbie ľuďom spôsobujú. V terapii klient oddelí minulé dotknutia, ktoré mu spôsobujú pocity úzkosti a strachu od prítomnosti. Keďže rieši minulé zážitky, ktoré už prežil, ich znovuprežitie ho neohrozuje, len sa emočne vyčistí, získa nový model reagovania. Dostane komentár, prípadne dá oporu sebe samému. Tieto terapie bývajú veľmi “živé” a klienti pocíťujú okamžitý efekt, pretože sa dozvedia príčinu svojích pocitov, ktoré sú až v minulých životoch. Keďže nabaľovanie problému trvalo v minulosti dlhšie, aj jeho uvoľnovanie býva postupné. Tieto typy terapií si vyžadujú niekoľko stretnutí. Na každý konkrétny prejav fóbie je možné zamerať sedenie, vtedy je terapia účinne zacielená na problém.

Je regres účinný pri bolestiach?
Problém bolesti rôznych častí tela: hlava, chrbtica, ruky, nohy, brucho… môžu byť predmetom sedenia regresnej terapie. Techniky regresu hľadajú s klientom príčiny a pôvod jeho bolestí. Každá bolesť je jedinečná. Dvaja klienti s rovnakými príznakmi bolesti hlavy budú mať rozdielne príčiny a dotknutia v minulosti, ktoré im túto bolesť spôsobujú. Neexistuje teda žiadny všeobecný recept, čo by pomohlo. Regres je rovnako jedinečný a práve tým účinný.
Bolesť je nástroj ako nám telo hovorí, že ideme za hranice svojích fyzických možností, že si nakládame viac ako unesieme, že sme si dávno neoddýchli alebo sa dlho trápime. Po regrese si uchopíme konkrétny nástroj pre náš problém.
Veľmi často býva napríklad bolesť hlavy a chrbtice spojená s obdobím pôrodu klienta. V regrese sa klient dokáže vrátiť do prechodu pôrodu a odblokovať tak všetky nežiadúce pocity, stavy, zážitky, na ktoré si vedome nespomína. Toto uvoľnenie, uvedomenie si príčin a vyplavenie pocitov z podvedomia, má hlbinný terapeutický efekt, úľavu. Zároveň si klient odnesie nástroj ako získať odstup, ako sa oslobodiť od minulého a nedržať zodpovednosť za niečo, na čo nemá dosah. Toto je ďalší terapeutický nástroj riešenia trápenia a bolestí.

{ 31 komentáre… prečítajte si ich dole alebopridajte jeden }

Anna október 6, 2017 o 08:15

Dobrý deň,

pomáha regresná terapia aj keď ma dlhodobo trápia zlé sny?

Ďakujem

Odpovedať

Andrea Stünkel október 6, 2017 o 09:12

Dobrý deň Anna,
áno, zistiť príčinu podvedomých tlakov, ktoré sa prejavujú „zlými snami“ je ukážkové zadanie pre regres.
Sama budete prekvapená, čo všetko je za vašimi „zlými snami“ a čo podvedomie uvoľňuje cez sny, počas spánku, keď nebeží kontrola „hlavy“.
V regrese sa vrátime len do sna a zistíme vrstvy obsahov, ktoré sú nabalené a chcú vám niečo povedať, naučiť vás reagovať, posunúť vás ďalej.
Často je táto téma o lekcii ako pracovať so strachmi a túžbami, (ktoré sme si zakázali, alebo ich potlačili).
Ak máte viac otázok, pýtajte sa, určite táto téma zaujíma viac ľudí a tak sa rada k nej vyjadrím, ak budem vedieť 🙂
S pozdravom,
Andrea

Odpovedať

Matyáš jún 1, 2017 o 14:03

Dobrý deň je regresná terapia možná v 17tich rokoch ? Prípadne mám len jednu podstatnú otázku na ktorú potrebujem zistiť odpoveď, prečo som aký som ? Cítim potrebu nahliadnúť do svojej minulosti nakoľko pevne verím v reinkarnáciu a neskutočne ma zaujíma minulosť mojej duše, cítim že v nej nájdem dôležité odpovede ktoré si v živote kladiem. Ďakujem.

Odpovedať

Andrea Stünkel jún 17, 2017 o 09:33

Dobrý deň Matyáš,
áno pri hľadaní odpovedí na otázku podstaty človeka je regresná terapia účinná.
Nehľadáme však v minulých životoch ale „len“ v prenatálnom období u mamy v brušku.
Pri príchode duše do nového života má vedomie o sebe, informácie odkiaľ a kam smeruje a hlavne, čo v tomto živote ide zažiť, zvládnuť, zmeniť, prijať, posunúť…
Vek 17 rokov je dostatočný na to, aby ste terapiu absolvovali, ak ju podstúpite dobrovoľne.
S pozdravom, Andrea

Odpovedať

Zelka máj 22, 2017 o 18:02

Dobry den,

Chcela by som sa opytat, ci je mozne zistit detaily minulych zivotov bez riesenia nejakeho problemu? Dakujem

Odpovedať

Andrea Stünkel jún 17, 2017 o 09:29

Dobrý deň Želka,
regresná terapia je terapia, takže bez uvedenia problému ju nerobíme.
Na otvorenie cesty do podvedomia potrebujeme „kľúč“, v prítomnosti.
Ak vás nič netrápi, necítite nič na tele, nemáme „kľúč“ na hľadanie obrazov z minulosti.
Pekné dni, s pozdravom
Andrea

Odpovedať

Darinka január 11, 2017 o 12:33

Dobry den, dnes som absolvovala 1.terapiu a mam riadnu euforiu. Prisla som so vseliakymi psychickymi problemami, vy ste ich vsetky presne zadefinovala a pomenovala. Isla ste na to uplne necakane, na zaciatku som nechapala kam svojimi otazkami smerujete. A vysledok je, ze sa citim uplne super, nic podobne som nikdy nezazila, ked som otvorila oci, citila som sa hned uplne inak. Zivot pred tym šedy sa mi teraz zda ovela krajsi, pestrejsi, ruzovejsi. Problemy s ktorymi som prisla boli iba vykonstruovane, vlastne cely svet je gombička a strasne sa tesim na dalsiu terapiu, najrajdsej by som isla uz zajtra! Verim ze opakovene terapie mi dokazu zmenit pohlad na zivot a zvysit jeho kvalitu.
Dakujem, Darinka

Odpovedať

Dagmar december 13, 2015 o 10:29

Dobry den,
ja sa chcem podakovat za terapiu. Pomohla, citim sa ovela lepsie. Som vyrovnanejsia a nasla som svoj smer. Coskoro vas znova navstivim. Dakujem a krásne sviatky, pani Andrejka…

Odpovedať

Darina júl 23, 2015 o 09:11

Dobrý deň.
Chcela by som sa opýtať, či problém, ktorý mám so synom ( 26 ročným) a ktorý má sklony k užívaniu alkoholu, je možné riešiť aj cezo mňa?
Ďakujem.

Odpovedať

Andrea Stünkel október 5, 2015 o 10:11

Dobrý deň pani Darina,

pracovať s vami je možné.
Pomenovali ste tému sedenia, že problém máte so synom vy a aj riešiť ho chcete vy. Syn má 26 rokov a je dospelý. Jeho zmeniť nedokážeme ani riešiť jeho postoje.
Je čas nechať ho žiť život podľa jeho možností a predstáv.
Závislí v našom okolí často potrebujú hranice a ukazujú nám našu závislosť na nich, na snahe zachraňovať a pomáhať, hoci nás nikto o to nežiada.
Vzťah závislosti je v terapiách častý a riešenie býva rôzne.
Ak príde riešiť sám závislý, je to prvý krok k prebratiu zodpovednosti za seba a svoj život.
Ak príde príbuzný alebo blízka osoba, najčastejšie sa učia bezpodmienečne prijímať.
Pekný deň,
Andrea

Odpovedať

Igor jún 14, 2015 o 18:29

Dobrý deň, ako prebieha regresná terapia? Dostane sa do stavu alfa každý človek ? Viete v regrese odstrániť žiarlivosť a zvýšiť sebavedomie? Ďakujem.
Igor

Odpovedať

Andrea Stünkel júl 3, 2015 o 14:31

Dobrý deň Igor,

terapia je vedená buď v hladine alfa ale je možné pracovať aj pri úplnom vedomí, formou rozhovoru.
Väčšina tém je spojená s detstvom a len niektoré sú témami, ktoré si vyžadujú obsahy z minulých životov.
Keď viete pomenovať problém a zmenu, ktorú očakávate, viete, že to neprejde samé, ale len vašim pričinením, regres funguje.

Žiarlivosť a sebavedomie sú ukazovatele na detstvo.
Pred regresom sa s klientom vždy porozprávam, aby sme si ujasnili smer a očakávania od sedenia. Terapia je proces a môže trvať aj viac sedení.

Je mi ľúto, ale ja klienta len vediem. Nič neodstarňujem. To ako prevezme zodpovednosť za ukončenie starého a začatie nového, je len v jeho rukách. Pripravenosť na terapiu je práve v tom, či si uvedomujete, že svoj postoj môžete zmeniť len vy.

V regrese a aj pri konštelácii je nutné nájsť emočné bloky, ísť do tráum a hľadať nové riešenia v sebe. Nájsť oporu v sebe a komunikovať z pozície tvorcu svojho života a nie obete. Neprijímať situácie ale meniť ich a spájať sa s vnútorným potenciálom. Každé trápenie je zdrojom poznania. Je lekciou, ktorá keď prebehne, narastieme a sme slobodnejší.
Každá terapia na tému žiarlivosť je iná.

Ak by ste sa rozhodli prísť riešiť technikami regresu alebo konštelácii, určite je možné s oboma témami pracovať. Žiarlivosť a vzťahové problémy sú najčastejšou témou sedení v mojej praxi. Téma sebavedomia je s tým úzko spojená.

Pekný deň,
Andrea

Odpovedať

Dagmar máj 28, 2015 o 15:38

Ďakujem za regresnú terapiu, mne pomohla.
Dagmar

Odpovedať

Andrea Stünkel júl 3, 2015 o 14:33

Ďakujem za zdieľanie, pani Dagmar.
Pekné dni,
Andrea

Odpovedať

Jana január 4, 2015 o 18:22

Dobrý večer,
aký je rozdiel medzi regresom a regresnou konšteláciou? Ak chcem riešiť svoju nadváhu a depresiu, je lepší regres?
ďakujem za odpoveď
Jana

Odpovedať

Andrea Stünkel január 4, 2015 o 19:10

Nadváha a depresia sú dve témy a bude treba rešiť najskôr to, čo tlačí viac. Neskôr sa to môže zliať do jednej väčšej témy a tou sú napríklad: hranice, alebo smútok, samota, neprijatie. Na sedení sa vždy s klientami najskôr rozprávame a zistíme, tú „ozajstnú“ tému. Klient, keď zrazu rozpráva o sebe, sám spája témy a hľadá vnútorne, pocitovo súvisloti.
Podľa symptómov volíme techniku. Ak je viac fyzických prejavov na tele, je to regres.
Ak je to viac o modeloch správania a spájaní s rodičmi a rodom, je to o konšteláciách.
Niekedy je však veľmi účinné, ak problém stále neodznel, alebo sa posunul, prejsť po istom čase aj tú druhú techniku a pozrieť si tému z iného pohľadu.
Cena za sedenie regresu ai konštelácii je rovnaká, 50 Eur prvé dve hodiny, každá ďalšia začatá hodina 20 Eur.
Klienti často prídu a vypýtajú si aj tú druhú možnosť.
Pekné dni.
Andrea

Odpovedať

Karolína december 20, 2014 o 10:36

Dobrý deň,
veľmi mi vadí ak niekto mľaská, kuše si nechty..spôsobuje mi to až také nervy, že sa neovládam..a je toho ešte viac. Chcela som sa opýtať, či dokážete odstrániť touto terapiou tieto nepríjemné pocity. Karolína

Odpovedať

Andrea Stünkel január 3, 2015 o 21:14

Dobrý deň Karolína,
áno, regres na tému, o ktorej píšete je možný. Keďže mi viete živo opísať muky, ktoré vám správanie niekoho spôsobuje, vieme ísť spolu do minulosti a nájsť začiatok tejto citlivosti.
Treba však počítať s tým, že minulosť má svoju príčinu. Čiže: oko za oko, zub za zub a to nepríjemné, čo sa deje dnes vám, ste možno iným spôsobom spôsobovali niekomu vy. Je tu taký predpoklad, že ako osoba s vyšším postavením ste v minulosti takýmto správaním pohŕdali… ale to už by som fabulovala podľa svojích minulých životov :-). Tiež mi takéto správanie vadí, aj keď nie až tak extrémne ako vám.
Výsledkom po terapii by malo byť uvoľnenie a prijatie seba a iných takých akí sme.

Odpovedať

Zuzana marec 3, 2014 o 11:25

Dobry den, vedeli by ste mi pomoct ako sa naucit zit bez dcerky, ktora zahynula pri tragickej nehode. Pomozte, poradte. Dakujem.

Odpovedať

Andrea Stünkel marec 5, 2014 o 11:16

Dobrý deň Zuzana,

áno, v regrese môžeme spracovať aj tému ukončenia žiaľu, rozlúčenie sa s najbližšími, ktorí zomreli. Dopovedať, čo sme nestihli. Najčstejšie zistia klienti, ktorí riešia žiaľ zo straty blízkeho, že sa smrťou život nekončí. Že sme duchovné bytosti a na úrovni duše zostávame určitým spôsobom spojení tak, aby nám to nebránilo pokračovať v našich cestách. Precitnutie do stavu prijatia situácie s pokorou, láskou, akceptáciou, že je tu niečo vyššie, čo nás preshuje a vedie. Klienti to opisujú ako svetlo, ktoré môžu a chcú následovať.
Andrea

Odpovedať

Eduard Volanský november 24, 2013 o 09:11

Je možné, aby pri mojej terapii bola prítomná aj moja manželka a pri jej terapii ja? Ide mi o to, bez urážky, chcem mať istotu, že so mnou sa bude robiť len naozaj to, čo má. Ďakujem pekne

Odpovedať

Andrea Stünkel január 7, 2014 o 08:38

Dobrý večer pán Eduard,
teší ma váš záujem o regresnú terapiu.
Skôr, než sa s klientami začnem baviť o sedení, potrebujem vedieť tému, ktorú chcú riešiť. Nie je jasné, či je možné váš problém regresom riešiť. Regres má svoje pravidlá a svoj záber pôsobenia. Nedá sa použiť vždy a na všetky typy problémov.
Ak máte pocit, že potrebujete pri sedení kontrolovať terapeuta, či sa deje to, čo má, ja s tým problém nemám.
Odkiaľ budete vedieť, že sa s manželkou a s vami bude diať to, čo sa má?
Ste terapeuti?
Možno máte na mysli regresnú hypnózu, ale tú ja nerobím.

Regres, ktorý môžete absolvovať u mňa je nehypnotický. Teda všetko si budete pamätať, čo sa s vami deje a môžete pružne reagovať. Teda dať najavo svoj protest, nesúhlas, vstať a terapiu ukončiť.
Regres v hladine alfa je nedirektívny, teda ja vám nič neprikazujem, len sa s vami rozprávam o vašich spomienkach a najmä pocitoch a hľadáte ich zdroje a meníte ich sám. Prijímate a odovzdávate modely správania. Sedenie je terapia a malo by priniesť riešenie, nové postoje, nové pocity zo života, zo seba, zo vzťahu…proste úľavu, pochopenie. Podľa témy, ktorú si klient zadá sám.

Prítomnosť poslucháča na sedení môže spôsobiť určité bloky klientivi, najmä ak sa jedná o rodinných príslušníkov a hlavne ak je témou nejaké správanie v ich vzťahu. Tiež to môže spôsobiť poslucháčovi restimulácie, čo znamená, že v ňom sa spustia počas počúvania určité procesy, rozjatria sa určité jeho spomienky. Po sedení mu môže byť nevoľno. Odnesie si nespracovené ale len prebudené svoje podvedomé spomienky plné obáv, napätia. Nedoporučujem to, ale ak si to niekto želá zažiť, nemám s tým ako teraput problém a už sa mi to stalo.
Mama chcela byť prítomná na sedení svojej 30 ročnej dcéry a dcéra po dvoch udalostiach z detstva nebola schopná prechádzať ďalšie obrazy, lebo počula mamu ako plače… Dcéra sama čistila starý zážitok a uľavovalo sa jej, mama si jatrila svoju vnútornú vinu. Zjavne to však malo nejaký význam pre obe, lebo pred sedením si mama myslela, že problém má len jej dcéra s mužmi. Po neukončenom sedení požiadala o termín sama, aby riešila seba a nechala dcéru dýchať.
Ak máte ešte nejaké otázky, pýtajte sa. Ak sa rozhodnete prísť na sedenie, zatelefonujte. Pekné dni
Andrea

Odpovedať

Petra august 26, 2013 o 20:10

Dobrý deň,
môžete mi povedať u koho ste absolvovali výuku techniky regresnej terapie? Ďakujem pekne.

Odpovedať

Andrea Stünkel september 3, 2013 o 20:55

Výcvik regresnej terapie u Patrika Bálinta. Praxi regresnej terapie sa venujem 7 rokov. Na začiatku som ja sama prišla k Patrikovi riešiť svoje problémy. Techniky obohacujem o moje skúsenosti zo systemických konštelácií podľa Angeliky Wolf (Hutmacher). Inšpirovala som sa aj prácou a postupmi Kristíny Baudyšovej.

Odpovedať

zuzana august 5, 2013 o 17:33

Dobry den, chcela by som sa opytat, ci je vasa terapia podobna tej, ktoru robi Dolores Cannon?

Dakujem

Zuzana

Odpovedať

Andrea Stünkel august 7, 2013 o 17:49

Dobrý deň Zuzana,

nepoznám podrobne prácu Mrs.Dolores Cannon, ale mám pocit, že robíme niečo podobné.
Regres je návrat do minulosti, do obdobia, na ktoré si v bdelom stave nespomíname: v brušku u mamy, pred narodením a aj do minulých životov…
Momentálne termíny na september, sedenie stojí 50 Eur a trvá 3 hodiny.
Budete si všetko pamätať, technika prebieha v hladine alfa, nie v hypnóze.

Pekné dni
Andrea

Odpovedať

jan november 22, 2012 o 19:38

Dobry vecer,

chcel by som sa opytat ste psychoterapeut? Mate nejaku zmluvu s poistovnou?

pekny vecer.

janG

Odpovedať

Andrea Stünkel november 23, 2012 o 09:26

Pan Ján,
sedenia u mňa si hradia klienti v plnej výške. Zmluvu s poisťovňami nemám. Na terapie ku mne chodia zdraví ľudia, ktorí riešia špecifický problém alebo skôr potrebujú zvládnuť situáciu v živote. Neponúkam liečbu a ani nedávam lieky a recepty. Nenahrádzam návštevu u lekára, psychoterapeuta. Robím poradenstvo a skôr prevenciu. V našom systéme prevenciu poisťovňa nepodporuje.

Odpovedať

Filip november 3, 2012 o 20:09

Dobrý deň.
Ste si istá, že pri regrese sa uvolnia pocity/myšlienky (atď) len na ktoré sme zabudli alebo si na ne nemôžeme spomenuť, keďže boli z ranného detstva? Nemyslíte si, že by mohli byť aj z minulích životov? Nestretli ste sa ešte s tým? Veríte vôbec v reinkarnáciu?

Odpovedať

Andrea Stünkel november 3, 2012 o 21:07

Dobrý deň Filip,
regresná terapia sa v Nemecku volá reinkarnačná terapia. Nie vždy je však nutné ísť v terapii do minulých životov. Avšak na dotiahnutie a uzavretie určitých tém alebo balíkov problémov, ktoré klientov trápia, je to pri niektorých technikách regresu nevyhnutné. Napríklad, ak riešite vzťahový problém s nejakou blízkou osobou, je to súčasťou terapie, že sa vraciate cez prítomný život do minulých… až na počiatok vzniku prvého „dotknutia“ s danou osobou. Neprechádzame všetky minulé životy a ani sa nevynárajú náhodou. Udalosti vždy poukazujú na problém, ktorý v prítomnosti klient rieši. Cieľom nie je spoznať obsah minulých životov ale podstatu dotknutia. Je dôležité všetky situácie prejsť dôsledne a nájsť spojenia s prítomnosťou a znovu ich uzavrieť. Preto pri opísaní terapeutického procesu nekladiem dôraz na minulé životy, ale určite to na mojích stránkach nájdete, že sa to deje a ja osobne v ne verím. Vracia sa v prítomnosti to, čo sme v minulosti nezvládli, nedokončili, sľúbili, neprijali, začali, sklamali, oklamali, zneužili, pošpinili, nedostali… a v terapii zistíte, že je to minulosť, ktorú môžete pustiť. Zistíte, že len vy môžete prestať. Nie je treba znovu napĺňať „staré“ podľa pravidla „oko za oko-zub za zub“ a môžete napĺňať svoju podstatu, ktorou je učenie sa, že prijímanie a dávanie je harmonické, ak sa deje v rovnováhe.

Odpovedať

Andrea Stünkel november 3, 2012 o 22:03

Filip ďakujem za otázky, na stránke v texte som zviditeľnila slovo: minulý život, aby to bolo jasné.

Odpovedať

Poskytnúť komentár